3. 2. 2020

V roku 2019 sa zvýšil počet nadlimitných stavebných verejných zákaziek

V roku 2019 bolo vydaných 1 313 oznámení o stavebnej zákazke, čo v porovnaní s rokom 2018 predstavovalo pokles o 22,2 %. Pokiaľ by sme porovnávali iba nadlimitné zákazky, dostaneme medziročný rast počtu oznámení o zákazke o 26,3 %.

Celková predpokladaná hodnota oznámení o stavebnej zákazke v roku 2019 činila 2 964 mil. EUR a bol zaznamenaný jej medziročný pokles o 32,6 %. Pre nadlimitné zákazky vzrástla hodnota o 76,3 %. Vyplýva to z údajov Vestníka verejného obstarávania a z výpočtov analytickej spoločnosti CEEC Research.

PZo zákaziek, ktoré boli oznámené v roku 2019, ich bolo zatiaľ zrušených 19 %. Čo sa týka predbežného objemu, bolo zatiaľ zrušených 14 % z celkovej hodnoty zákaziek oznámených v roku 2019. K ďalšiemu rušeniu zákaziek bude ešte veľmi pravdepodobne dochádzať, takže vyššie uvedené pomery sa ďalej budú meniť. Zo zákaziek, ktoré boli oznámené v roku 2019, ich bolo zatiaľ zadaných 33 %. Čo sa týka predbežného objemu, bolo zatiaľ zadaných 14 % z celkovej hodnoty zákaziek oznámených v roku 2019.

Zákazky za 2,1 mld. EUR ešte neboli zadané

V roku 2019 boli oznámené stavebné zákazky v celkovej hodnote 3,0 mld. EUR, z toho bolo neskôr zadaných 0,4 mld. EUR (teda 14 % z oznámených). Ich skutočná zadaná hodnota bola iba 0,3 mld. EUR, pretože zadaná hodnota bola zatiaľ o cca 19 % nižšia než pri oznámení. Z celkového objemu oznámených zákaziek boli neskôr zrušené zákazky za 0,4 mld. EUR (teda cca 14 % z oznámených). Po odčítaní zadaných a zrušených zákaziek zostáva v systéme ešte 2,1 mld. EUR (teda 72 %), ktoré neboli zatiaľ zadané (prípadne informácia, že sa tak stalo, nebola dodaná).

Prečo bola skutočná hodnota zadaných stavebných zákaziek taká malá vysvetluje Dalibor Novotný, predseda predstavenstva a riaditeľ  spoločnosti SMS, a.s.: „V rokoch 2017 a 2018 prebehlo niekoľko VO na veľké infraštruktúrne projekty, ktoré dodnes neboli ukončené. Niektoré z nich boli multikriteriálne, avšak ani to nezabránilo účasť združeniam, ktoré buď nemajú skutočný záujem na realizácií týchto stavieb, alebo ich reálna výrobná sila nezodpovedá objemu zákazky. Bohužial, obstarávatelia musia zrejme viac dbať na kvalifikáciu – tj. koho do týchto verejných obstarávaní pustia. V opačnom prípade budeme aj naďalej čakať na vyhodnotenia obstarávaní nie týždne, alebo mesiace, ale roky.“