14. 7. 2020

Poštová je stavbou roka. A to rovno v dvoch kategóriách

Biznis centrum Poštová 1 v Žiline vyhralo v celoslovenskej súťaži Stavba roka 2019 hneď dve kategórie – Cenu za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby a Cenu za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby.

Prvým ocenením, ktoré na prestížnej súťaži získalo biznis centrum Poštová 1, je Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby. Pod toto ocenenie sa podpísalo celkové prevedenie stavby, dôraz na detaily, kvalita materiálov a prevedenie vnútorného a vonkajšieho pracovného, ale aj oddychového prostredia.  Tieto parametre už viac ako rok oceňujú každodenne aj viac ako 2 tisícky návštevníkov a zamestnancov pracujúcich v tejto modernej budove.

Druhou cenou je Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby, kde porotu zaujalo najmä architektonické riešenie prestrešenia átria a úprava existujúceho skeletu, kde bolo použitá inovatívna a jedinečná technológia spúšťania stropov. Jednotlivé časti boli zdvíhané a spúšťané do novej polohy, čím sa odstránili výškové rozdiely podláh jednotlivých podlaží. Realizáciou spúšťania stropov bolo okrem zefektívnenia priestorov aj výrazne znížené množstvo odpadu a spotreba nového materiálu na stavbe, čo má v konečnom dôsledku významný dopad na životné prostredie.

„Porota ocenila našu snahu zrekonštruovať budovu Poštová v čo najväčšej kvalite, v súlade s ekológiou a ohľadom na okolité prostredie. Množstvo veľkých aj malých opatrení, ktoré sme zaviedli pri navrhovaní a realizácií stavby sa odrazilo aj na výsledku, ktorým je kvalitný pracovný a spoločenský priestor s pozitívnym zásahom do okolitého prostredia“, povedal Milan Dubec, spolumajiteľ a generálny riaditeľ spoločnosti Reinoo a.s. 

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia aj tento rok vyhlásilo súťaž Stavba roka s cieľom podporiť kvalitnú realizáciu stavebných diel na Slovensku. Hlavnými partnermi v tomto procese sú Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Slovenská komora stavebných inžinierov,  Slovenská komora architektov a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Súťaž sa tradične vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy a inžinierske stavby – novostavby, rekonštrukcie a obnovy – realizované na území Slovenskej republiky. Napriek každoročnej silnej konkurencii prihlásených stavieb (najmä z okolia Bratislavy) sa Poštovej podarilo získať ako jedinej dve ocenenia.