25. 11. 2019

Ponuka kancelárskych priestorov v regiónu CEE presiahne 30 miliónov m² v roku 2021

Najväčšia ponuka moderných kancelárskych priestorov v 15 krajinách strednej a východnej Európy (SVE) bola zaznamenaná vo Varšave, Budapešti a v Prahe, pričom v prvom polroku 2019 bol zaznamenaný najväčší prírastok moderných kancelárskych plôch v Bukurešti. Najaktívnejšími nájomníkmi sú oblasti IT, profesionálnych služieb, bankovníctva a centier zdieľaných služieb. Stále viac kancelárskych budov sa môže pochváliť prestížnymi certifikátmi, modernými technologickými a ekologickými riešeniami a inovatívne navrhnutým priestorom.

„Celková ponuka moderných kancelárií v 15 krajinách SVE dosiahla v prvom polroku 2019 27 miliónov m². Developeri dokončili 707 000 m² a v súčasnosti je vo výstavbe 3,7 milióna m². Najväčšia ponuka moderných kancelárskych priestorov bola zaznamenaná vo Varšave, Budapešti a v Prahe, zatiaľ čo najväčší prírastok nových kancelárskych budov v prvom polroku 2019 hlásila Bukurešť. Druhé miesto z hľadiska veľkosti prírastku nových kancelárskych priestorov obsadila Sofia, za ktorou nasledovala Varšava,“ hovorí Dominika Jędrak, riaditeľka prieskumných a poradenských služieb Colliers International.

Väčšina moderných kancelárskych projektov sa nachádza v hlavných mestách krajín, hoci sa kancelársky trh rozvíja aj v regiónoch. V prvej polovici roku 2019 si vo všetkých hlavných mestách 15 analyzovaných krajín prenajali nájomníci viac ako 1,5 milióna m² moderných kancelárskych priestorov. Medzi najaktívnejšie nájomné odvetvia patrili: IT, profesionálne služby a bankovníctvo. Sektor zdieľaných servisných centier sa vo väčšine 15 krajín strednej a východnej Európy vyvíja dynamicky.

„Najviac moderných kancelárskych priestorov vo výstavbe je v súčasnosti vo Varšave, Budapešti a Sofii. Predpokladáme, že v roku 2021 prekročí celková ponuka kancelárskych priestorov úroveň 30 miliónov štvorcových metrov,“ dodáva Anna Maroń, analytička Colliers International.

Pobaltské krajiny – aktívny rozvoj kancelárskeho trhu vo Vilniuse a významný počet projektov v Rige

Kancelársky trh vo Vilniuse zaznamenal výraznú aktivitu developerov. Nové moderné priestory ďalej zvyšujú kvalitatívne normy a kladú väčší dôraz na udržateľnosť a inováciu. Toto je v súlade s potrebami a očakávaniami nájomcov a dnešnej pracovnej sily, čo takisto vedie k vstupu nových medzinárodných hráčov.

Trh s kancelárskymi priestormi za posledného šesť a pol roka preukázal trvalú aktivitu v Tallinne, čo viedlo k výraznému dopytu a vysokej aktivite developerov. V Talline sa nachádza Ülemiste City, najväčšie smart city v Pobaltí a najväčší súkromný kampus v severnej Európe.

Vo výstavbe je niekoľko nových projektov. Veľa projektov bolo ohlásených v Rige. Okrem iného sa plánuje kancelárska budova The Pine. Bude to prvá administratívna budova v Rige, postavená len z dreva a prvá v pobaltských štátoch, ktorá bude mať nárok na štandard WELL Building Standard spolu s certifikátom LEED Platinum.

Stredná Európa – jedným z trendov je obnova priemyselných nehnuteľností na moderné kancelárske priestory

Česká republika a Slovensko prechádzajú expanziou. V prvej polovici roku 2019 bolo v Prahe a Bratislave uvedených do prevádzky viac ako 130 000 m² moderných kancelárskych priestorov. Súčasný trend na trhu vedie aj k renovácii starých priemyselných nehnuteľností na moderné a živé kancelárske priestory. Jedným z príkladov môže byť polyfunkčný projekt Pradiareň 1900, ktorý vzniká rekonštrukciu bývalej cvernovky v Bratislave.

Jedným z najdynamickejších trhov v regióne SVE sa stala Bukurešť. To úzko súvisí s pracovnou silou, ktorá ponúka príjemnú kombináciu dobrých jazykových znalostí a oveľa nižších nákladov ako v západnej Európe.

Varšava sa tiež vyvíja veľmi rýchlo. Vo výstavbe je približne 40 administratívnych budov s celkovou výmerou viac ako 830 000 m², ktoré postupne vyplnia medzeru v ponuke v nasledujúcich 24 mesiacoch. Medzi najväčšie projekty patrí Varšavský HUB, Mennica Legacy Tower a Varso Place – najvyššia budova v Európskej únii.

Na konci prvého polroka 2019 presiahla celková ponuka kancelárií v Budapešti 3,6 milióna m². Trh zostal v roku 2019 naklonený prenajímateľom. Najväčšie obchody obvykle uzatvárajú nájomníci pôsobiaci v IT, finančnom a farmaceutickom sektore a štátna správa. Špekulatívna kancelárska výstavba do roku 2021 predstavuje 404 000 m², z čoho sa očakáva, že do konca roku 2019 bude odovzdaných 95 000 m² kancelárskych priestorov.

Ukrajina a Bielorusko – trend smerom ku kolaboratívnym kancelárskym priestorom je na vzostupe

Vo východnej Európe došlo k oživeniu na trhu s prenájmami kancelárií, a to tak od nájomcov, ktorí sa snažia zlepšiť svoje pracovné podmienky prechodom zo starších kancelárií na novšie, tak od developerov, ktorí začínajú stavať alebo navrhovať nové biznis centrá. Treba tiež poznamenať, že aktívny rozvoj inovačných parkov a vznik veľkých spolupracujúcich centier v tradičných kancelárskych budovách dokazuje, že sa zvyšuje trend smerom ku kolaboratívnym kancelárskym priestorom. V Minsku bola tiež postavená prvá budova, kde sú multimediálne systémy integrované priamo do architektúry.

Balkán – vysoký dopyt po kancelárskych priestoroch v Belehrade, Záhrebe, Tirane a Podgorici

V prvom polroku 2019 sa ponuka moderných kancelárskych priestorov v hlavnom meste Bulharska zvýšila o 4 % a dosiahla 2 200 000 m². Celková výmera, ktorá pribudla za prvú polovicu roka bola 66 400 m². Hlavnými odvetviami na strane dopytu boli IT a outsourcing.

V Srbsku zostáva dopyt po kvalitných moderných biznis priestoroch v porovnaní s dostupnými priestormi pomerne vysoký. Výstavba kancelárií v Belehrade je na historicky vysokej úrovni. V súčasnosti je v aktívnej výstavbe viac ako 180 000 m². Pre kancelársky trh v Záhrebe a Tirane je charakteristický silný dopyt po budovách v štandarde A a neustály pokles miery neobsadenosti v dôsledku pomalého pribúdania nových priestorov na trhu.

Dopyt po kancelárskych priestoroch v Podgorici sa v roku 2019 v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami výrazne zvýšil. Miera neobsadenosti v meste je okolo 10 %. Vďaka stabilnému hospodárskemu rastu v posledných rokoch bude Čierna Hora určite priťahovať zahraničné investície.

Colliers