5. 2. 2020

Ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave dosiahla vyše 1,8 milióna m²

V štvrtom kvartáli 2019 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave vyše 1,8 milióna m². 62 % z tejto ponuky naďalej tvoria kancelárske priestory v štandarde A a 38 % kancelárske priestory v štandarde B.

V štvrtom kvartáli tohto roka na bratislavskom kancelárskom trhu pribudli tri budovy; The Corner, Blumenau, Bezručova Offices. Vo výstavbe zostáva v Bratislave desať kancelárskych budov, ktoré v rokoch 2020 a 2021 prinesú na trh približne 130 000 m2 moderných kancelárskych priestorov.

Zelené budovy

V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 32 budov (v celkovej výmere viac ako 621 tisíc m2 alebo 34 % z celkového objemu) jeden z certifikátov zelenej budovy / trvalo udržateľnej budovy – buď certifikáciu LEED alebo BREEAM.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (office take-up)

Transakcie, ktoré boli uzatvorené počas štvrtého kvartálu 2019, dosiahli celkovú výmeru necelých 62 000 m², čo v porovnaní s tretím kvartálom 2019 predstavuje nárast o 133% prenajatej výmery. Prerokovania súčasných nájmov v tomto kvartáli predstavovali 57 % všetkých transakcií, nové nájmy tvorili 24 %, expanzie prenajatých plôch predstavovali 2 % a prednájmy tvorili 17 % všetkých transakcií.

V štvrtom kvartáli 2019 sa na trhu prenájmu kancelárskych priestorov udiali štyri transakcie väčšie ako 3 000 m² (z toho tri renegociácie a jeden prednájom) vo výmere 11 900 m², 5 400 m², 4 500 m² a 3 700 m². Okrem týchto transakcií bolo zaznamenaných ešte sedem ďalších transakcií, ktoré presiahli výmeru 1 000 m².

V štvrtom kvartáli minulého roka dominovali na trhu transakcie spoločností zo sektora IT (61 %) a profesionálnych služieb (14 %).

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (office vacancy)

Miera neobsadenosti sa v štvrtom kvartáli roka 2019 znížila na 8,73 % z predchádzajúcich 8,80 % v treťom kvartáli. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná v Bratislave III (3,57 %), nasledovaná Bratislavou I (6,38 %), Bratislavou V (6,94 %) a Bratislavou II (9,40 %). Najvyššia miera neobsadenosti je v časti Bratislava IV, ktorá je na úrovni 30,09 %.

Nájomné (prime rent)

Prime rent ostal na nezmenenej úrovni 17,00 EUR/m2/mesiac.

Prenájom kancelárskych priestorov podľa sektorov za štvrtý kvartál 2019:

Významné transakcie

Kancelárska budova Výmera (m²)SektorDruh transakcie
Aupark Tower I 11 870 IT renegociácia
Digital Park II+III 5 367 IT renegociácia
Sky Park 4 533 IT prednájom
Lakeside Park I 3 702 IT renegociácia
Digital Park I 2 757 profesionálne služby nový nájom
Digital Park II+III 2 108 IT renegociácia
Galvaniho Business Center III 1 930 spotrebný priemysel renegociácia
Landererova 12 PC III 1 622 IT nový nájom
Galvaniho Business Center II 1 150 farmaceutický priemysel renegociácia
Digital Park II+III 1 000 profesionálne služby renegociácia

Trh kancelárskych priestorov v Bratislave rozdeľuje Bratislava Research Forum (BRF) na nasledujúce časti: centrum mesta, vnútorná a okrajová časť Bratislavy. Dáta uvádzané vyššie sú rozdeľované aj podľa okresov Bratislavy.

Bratislava Research Forum