4. 10. 2020

Medzinárodnú výmenu skúseností na tému BIM priniesol 6. ročník konferencie BIM a digitalizácia v stavebníctve v Bratislave

Už po šiestykrát diskutovali v Bratislave poprední odborníci na BIM. Tentokrát však kvôli epidemiologickej situácii v Európe presunuli organizátori túto medzinárodnú konferenciu zo sály do online priestoru. Vďaka tomu sa online formou stretlo 13 rečníkov, ktorí v troch tematických blokoch hovorili o BIM. Vďaka virtuálnej forme sledovalo túto konferenciu viac ako 180 účastníkov zo svojich kancelárií či domovov. Organizátorom bolo tradične vydavateľstvo Eurostav, ktoré túto medzinárodnú konferenciu organizuje pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Cieľom konferencie je medzinárodná výmena skúseností a podpora osvety témy BIM medzi odbornou stavebnou verejnosťou. Že sa túto víziu darí napĺňať, potvrdil aj Erik Štefanovič, konateľ DELTA Slovensko, ktorý spolu so svojím kolegom Martinom Mišúnom zahájil prvý blok konferencie pod názvom: Prepojenie účastníkov stavebného procesu do jedného (BIM) celku. „Naším cieľom bolo nastaviť pohľad na BIM nielen z hľadiska informácií a priestorového modelu, ale tiež jeho významného prínosu v efektivite riadenia projektu. Aj preto bola naša prednáška pomenovaná trochu netradične BIM v 3C (Cooperation, Communication a Coordination). Upozornili sme na výraznú zmenu v spolupráci, komunikácii a koordinácii stavebného projektu v BIM. Túto skúsenosť sme prezentovali na základe praktických skúseností z rozsiahleho BIM projektu, ktorý momentálne zahŕňa štrnásť budov a viac ako osemdesiat štyri modelov. Úspešne ho koordinuje projektový tím, v ktorom pracuje vyše osemdesiat odborníkov zo štyroch krajín, hovoriacich štyrmi rôznymi jazykmi.“

Medzi ďalšími rečníkmi, ktorí hovorili o projektoch spracovaných formou BIM z pohľadu stavebnej realizácie a praxe, bol napríklad pán Jaroslav Synek zo spoločnosti Metrostav, ktorý skonštatoval, že nedostatočné využívanie digitalizácie je dôvodom stagnujúcej efektivity stavebných procesov. Tomáš Minka zo spoločnosti BIM.POINT ČR otvoril otázku digitálneho dvojčaťa a Roman Hajtmanek z Fakulty architektúry STU v Bratislave zdôraznil význam sledovania užívateľov priestorov pre správu budovy. V treťom bloku venovanom efektivite práce v BIM priblížil Theodor Sansakrit Strohal zo spoločnosti STRABAG spôsoby, ako urýchliť digitálnu stratégiu a transformáciu BIM. Koncepciu zavádzania BIM v ČR priblížil na príkladoch z praxe Petr Matyáš z odbornej rady spolku czBIM a posledná prezentácia patrila Zofii Feliksinskej zo spoločnosti HB Reavis Slovakia, ktorá zdôraznila nutnosť nastaviť si na začiatku BIM projektu pravidlá a požiadavky jednotlivých strán z pohľadu developer – architekt – projektant.

„Najviac si na konferenciách tohto formátu vážim priestor pre odborné diskusie, a to ako skúsených projektantov a architektov, tak samotných zhotoviteľov, dodávateľov, facility manažérov. Mám možnosť počuť tiež názory rozhodujúcich subjektov a akademikov. Diskutujeme jednak skúsenosti z reálnej praxe, ale aj svoje očakávania, pomenovávame prekážky, výzvy a tiež formujeme vízie do budúcna a spoločne tak posúvame tento revolučný nástroj v českom a slovenskom stavebníctve dopredu“, dodal na záver Erik Štefanovič, konateľ DELTA Slovensko, ktorá sa stala tohtoročným hlavným partnerom tejto konferencie.