4. 4. 2019

Londýn a Paríž sú na poprednom mieste v objeme coworkingových priestorov

Amsterdam, Štokholm, Helsinki a Dublin patria medzi hlavné mestá, ktoré spoločnosť Cushman & Wakefield uvádza v novej štúdii o coworkingových a flexibilných kancelárskych priestoroch, ktoré určujú budúci dopyt a pravdepodobne ďalší nárast v Európe.

Rýchla expanzia coworkingových priestorov v posledných rokoch ovplyvnila globálne kancelárske trhy. V reporte je uvedený súčasný stav sektora, vývoj flexibilného pracovného priestoru naprieč kontinentálnou Európou a kde môžeme očakávať nárast.

Cushman & Wakefield v súčasnosti mapuje 11 miliónov metrov štvorcových coworkingových priestorov, servisovaných kancelárií a flexibilných pracovných priestorov. Londýn vedie s najväčším celkovým počtom coworkingových priestorov (1,1 mil. m2) v Európe, čo predstavuje 4,6% celkového trhu kancelárskych priestorov. V skutočnosti, Londýn a New York predstavujú 22 percent všetkých globálnych coworkingových priestorov.

Správa sa však zameriava aj na to, kde by sa tento model mohol rozšíriť v rámci kontinentu a ktoré mestá vykazujú správnu kombináciu faktorov na podporu prechodu od tradičných modelov prenájmu kancelárskych priestorov ku coworkingu.

EMEA Research & Insight tím v Cushman & Wakefield po prvýkrát zostavil európsky index saturácie cowkingových centier v 10 kľúčových mestách. Pôvodne bolo analyzovaných a hodnotených viac ako 40 miest na základe realitných a ekonomických metrík, ktoré podporili rast flexibilných kancelárií pokrývajúcich rozsah, podnikateľské prostredie a ľudí.

Kľúčové kancelárske trhy, ako napríklad Londýn a Paríž, sú na poprednom mieste v objeme coworkingových priestorov, ale ako môžeme vidieť na grafe, mestá ako napríklad Štokholm a Dublin, dosahujú veľmi vysoké vyhliadky do budúcnosti. Tieto faktory znamenajú, že prevádzkovatelia a prenajímatelia sú informovaní o tom, aká ponuka priestorov bude v týchto mestách v budúcnosti s najväčšou pravdepodobnosťou úspešná.

Slovensko

„Flexi kancelárske priestory sú momentálne podhodnotené s dôvodu nedostatočného množstva operátorov a prenajatých priestorov. V súčasnosti objem kancelárskych priestorov v Bratislave predstavuje 1,75 mil. m2, z ktorých len 10000 m2 tvoria servisované a flexi kancelárie. Na lokálnom trhu máme dvoch operátorov a to REGUS a 5 Star Offices. Predpokladáme vyšší dopyt po týchto kanceláriách, keďže REGUS plánuje otvoriť na ďalších dvoch miestach o rozlohe 3000 m2. Bratislava má potenciál pre viacero medzinárodných operátorov, ktorí uspokoja nárast dopytu po flexi kancelárskych priestoroch“, hovorí Roman Gazdík, Associate, vedúci kancelárskeho tímu v  Cushman & Wakefield na Slovensku.

Autorka správy Elisabeth Troni, vedúca EMEA Research & Insight v Cushman & Wakefield, povedala: „Náš index európskych coworkingových priestorov ukazuje zmenu v tradičnej hierarchii trhu kancelárií a poukazuje na rýchlo sa rozvíjajúci potenciál tohto sektora. A však potenciál nárastu coworkingových priestorov však odhaľuje aj širokú škálu dynamických faktorov, ktoré ovplyňujú trh kancelárskych priestorov. Predovšetkým nárast coworkingových priestorov predstavuje jasný posun od tradičného zamestnania smerom k digitálnym a technologickým sektorom, mimo z tradičných finančných služieb.“

„Nové rastúce odvetvia digitálnej ekonomiky sú svižnejšie a prispôsobivejšie flexibilným pracovným podmienkam. Táto zmena v preferenciách nájomcov pre flexibilnú prácu presúva rovnováhu síl smerom k nájomcovi, keď sa prenajímateľ snaží prispôsobiť a adaptovať ich stratégie ako odpoveď na aktuálnu situáciu. S lepším porozumením dopytu po coworkingových priestoroch operátori, prenajímatelia a investori budú informovaní, ktorá ponuka kancelárskych priestorov má najväčší predpoklad na trhu uspieť.

„Naša analýza ukazuje, že v každom meste je to rozdielne. Očakávame, že dopyt po coworkingových priestoroch  bude silný na trhoch, ktoré uvádzame v reporte a odporúčame, aby sa coworkingoví operátori, prenajímatelia a investori prispôsobili aktuálnym trendom a pripravili stratégie, aby zareagovali na dopyt. “

V správe sa tiež uvádza, že mnohé ďalšie mestá v celej Európe, ktoré nepatria do prvej desiatky indexu, by napriek tomu mohli byť zaujímavými miestami pre flexibilné kancelárske riešenia. V mnohých týchto mestách je však už viditeľný silný rast v ponuke servisovaných a flexibilných kancelárií, čo odráža dopyt tradičných korporátnych nájomcov po flexibilných možnostiach prenájmu.

Cushman & Wakefield