30. 10. 2020

Kancelarske priestory v Bratislave – 3. štvrtletie 2020

V treťom štvrťroku 2020 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov (office stock) v Bratislave vyše 1,89 mil. m². 63 % z tejto ponuky naďalej tvoria kancelárske priestory v štandarde A a 37 % kancelárske priestory v štandarde B.

V priebehu tretieho štvrťroka 2020 pribudlo na trh 2.300 m2 novej kancelárskej plochy. Dokončená bola iba rekonštrukcia budovy Carlton Savoy 4.  Od začiatku roka 2020 pribudli na trh 4 budovy o celkovej výmere vyše 50.000 m2. Rozostavaných projektov s dostavbou do konca roka 2021 evidujeme 7. Ich celková výmera dosahuje vyše 87.000 m2 novej kancelárskej plochy v A štandarde.

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, približne 4% budov je vo vlastníctve štátu a ďalších 13% sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Na komerčné využitie slúži 83% moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (alebo okolo 1,6 mil. m2).

Zelené budovy

V rámci celkovej ponuky kancelárskych priestorov má 33 budov (viac ako 636 tisíc m2 t.j. 34 % z celkového objemu) jeden z certifikátov zelenej budovy / trvalo udržateľnej budovy – buď certifikáciu LEED alebo BREEAM. V príprave pre certifikát BREEAM je  budova Nivy Tower a tiež budovy myhive, ktoré by certifikát BREEAM very good radi získali v najbližších mesiacoch. Podiel zelených budov by tak vzrástol na takmer 710 tisíc m2, čím by ich zastúpenie v rámci trhu dosiahlo 36%.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (office take-up)

Nájomné transakcie dosiahli v treťom štvrťroku 2020 celkovú výmeru cca. 53.700 m2, čo predstavuje vyše 100 % nárast prenajatých plôch v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka..Dominovali predovšetkým prerokovania súčasných nájmov so 68% podielom na všetkých transakciách. Za nimi nasledovali nové nájmy 24%, pred-prenájmy 6% a expanzie s 1% podielom. 

Najväčšou transakciou v treťom štvrťroku bolo prerokovanie 12.000 m2 kancelárskych plôch v rámci sektora výroby/stavebníctva. Okrem nej bolo zaznamenaných ďalších 15 transakcií s rozlohou viac ako 1 000 m² a 13 transakcií v rozsahu od 500 do 1 000 m².

Väčšina prenajatých priestorov v tomto štvrťroku bola prenajatá v rámci sektora výroby/stavebníctva (27 %), nasledovali sektor IT (22 %) a ostatné (16 %).

Významné transakcie za 3. štvrťrok 2020:

Kancelárska budova Výmera (m²) Sektor Druh transakcie
Pressburg Trade Center 12.000 Výroba/stavebníctvo prerokovanie
Digital Park II+III 3.050 Ostatné prerokovanie
Apollo Business Center II – HB Reavis 2.700 IT prerokovanie
Digital Park II+III 2.300 Financie/bankovníctvo/poisťovníctvo prerokovanie
Riverpark 1.543 Farmateutický priemysel prerokovanie
Westend Square 1.500 Výroba/stavebníctvo nový nájom
Digital Park II+III 1.420 Ostatné prerokovanie
Radlinskeho J&T Global – CSOB 1.395 Verejný sektor/diplomacia/ambasády/obchodná komora nový nájom
Apollo Business Center II – HB Reavis 1.300 Financie/bankovníctvo/poisťovníctvo prerokovanie
City Business Center IV 1.270 IT nový nájom

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (office vacancy)

Celková miera neobsadenosti v Bratislave sa mierne zvýšila na 10,05 % z 9,80 % v predchádzajúcom štvrťroku. Najnižšia miera neobsadenosti bola zaznamenaná vo „vnútornom meste“ IC (6,8 %), nasleduje centrum mesta (7,8 %), CBD (10,2 %), južné nábrežie (11,9 %) a v okrajovej časti Bratislavy bola miera neobsadenosti najvyššia (13,8 %). Takmer tretina zo všetkých neobsadených priestorov sa nachádzala v budovách postavených alebo zrekonštruovaných v roku 2018 a neskôr. Budovy so zelenou certifikáciou dosiahli 8,0 % mieru neobsadenosti, zatiaľ čo tie bez certifikácie 11,2 %.

Bratislava Research Forum