7. 7. 2020

Kancelárie budú čoskoro v plnej sile, tvrdí Colliers International

CKancelárske priestory sa v budúcnosti stanú živým centrom aktivity. Čoraz viac podnikov uprednostňuje návrh kancelárií s prvkami, ktoré podporujú inováciu, kreativitu a tímovú spoluprácu, predpovedá Colliers International, konzultačná spoločnosť pre komerčné nehnuteľnosti.

Tím konzultanov pre návrh pracovného prostredia v regióne EMEA (Európa, Stredný východ a Afrika) zverejnil svoju najnovšiu správu s názvom Exploring the post-COVID-19 Workplace. Správa vyhodnocuje závery z globálneho prieskumu s názvom Work from Home a predstavuje potenciálne budúce trendy na pracoviskách.

Do globálneho prieskumu spoločnosti s názvom Work from Home sa zapojilo viac ako 5 000 respondentov z 18 rôznych odvetví. Z prieskumu vyplynulo, že respondenti by radi aj naďalej pracovali z domu, aj po skončení pandémie, ale zároveň sa túžia vrátiť do kancelárie a spolupracovať s kolegami. Niektorí respondenti tiež uprednostnili presne zadefinovaný pracovný a domáci život. V správe sa dospelo k záveru, že kancelária nie je ani zďaleka mŕtva, ale je pravdepodobné, že v budúcnosti podniky zavedú viac možností pre prácu zo vzdialeného miesta.

„Táto globálna pandémia úplne zmenila postoje k práci na diaľku,“ uviedol Jan Jaap Boogaard, vedúci tímu konzultantov pre riešenie pracovného priestoru Colliers EMEA. „Najväčším prekvapením pre mnohé spoločnosti bolo zistenie, že ich organizácia je schopná pracovať na diaľku, byť produktívna a zostať v kontakte. Toto prelomové zistenie naštartovalo v mnohých podnikoch skúmanie pracovných procesov, kultúru podnikania a diskusiu na tému, aká bude budúcnosť ich pracoviska.“

„Kancelárie sú však opäť v plnej sile. Keď pracujete zo vzdialených miest, je ťažké vytvoriť presvedčivú tímovú kultúru. Na to, aby sme vytvorili skutočné zmysluplné prepojenia, potrebujeme osobnú interakciu,“ pokračoval JanJaap. „COVID-19 bude katalyzátorom nového vývoja v oblasti navrhovania kancelárií. Čoraz viac firiem sa zameriava na to, ako čo najlepšie využiť spoľahlivú možnosť práce na diaľku.“

„Existuje veľa príkladov spoločností, ktoré zmenili svoje pracoviská tak, aby podporovali tímovú prácu, spoluprácu a kreativitu. Tento príklad však musia nasledovať aj ďalší. Nazdávame sa, že po kríze spojenej s COVID-19 to bude čoraz populárnejší krok, ktorý pôjde ruka v ruke s rozšírenými možnosťami práce na diaľku pre tých, ktorí potrebujú čas na sústredenie sa na konkrétne úlohy. Znamená to, že sa zmení spôsob, akým sa priestor navrhuje a využíva, aby ďalej reprezentoval obchodnú značku, kultúru a hodnoty spoločnosti.“

Podniky s cieľom dosiahnuť maximálny úžitok z kancelárií budú vyžadovať zmenu organizačného správania, počítajú aj s plánovanými dňami určenými na spoluprácu medzi tímami a stanovením si harmonogramov na vzdialenú prácu.

Sven Moller z tímu konzultantov pre riešenie pracovného priestoru Colliers EMEA dodal: „Mnoho úspešných inovácií a spolupráce vzniká neočakávane. Ide o šťastnú zhodu okolností, ktorú sotva možno dosiahnuť pri plánovaných videohovoroch. Štruktúrovanie času v kancelárii môže byť na prvý pohľad v rozpore s vytváraním takýchto šťastných náhod. Organizácie by však mali nájsť rovnováhu. Na jednej strane by mali vytvoriť dostatok priestoru na to, aby sa ľudia a tímy mohli stretávať v kanceláriách, keď potrebujú a na druhej strane by mali priestor efektívne využívať a podporovať vyrovnanú obsadenosť pracoviska.“

Richard Urvay, riaditeľ slovenskej pobočky Colliers International pridáva svoj pohľad na slovenský trh s administratívnymi budovami: „Najbližšie mesiace ukážu, aké stratégie zavedú najväčší kancelársky hráči v oblasti práce na diaľku. V tomto segmente bude určite prevažovať slovo flexibilita, a to v zmysle flexibilita pre nájomcu.“