27. 4. 2020

Investori budú čoraz viac preferovať segment priemyslu a logistiky

Segment rezidenčného bývania bol vďaka jednej transakcii v prvom kvartáli 2020 v regióne strednej a východnej Európy na prvom mieste, druhé miesto si v preferenciách investorov udržali kancelárske budovy (podiel 27 %), tesne nasledované priemyslom a logistikou (26%)

Objemy transakcií v prvom kvartáli v hodnote približne 3,9 miliárd eur boli pomerne robustné, hoci do nich spadali aj niektoré obchody so začiatkom už v roku 2019. Investície v Poľsku a Českej republike predstavovali cca. 86 % z celkového objemu. Slovensko dosiahlo 5%-ný podiel na objeme investícií do komerčných nehnuteľností v regióne strednej a východnej Európy.

Objemy investícií v regióne strednej a východnej Európy podľa krajiny

Už teraz je viditeľné, že odvetvia hoteliérstva a maloobchodu, kde sa v prvom štvrťroku očakávala pomerne vysoká aktivita, budú vzhľadom na zavedené bezpečnostné opatrenia najviac postihnutými odvetviami.

Kevin Turpin, regionálny riaditeľ prieskumu pre strednú a východnú Európu dodáva: „Nielen kupujúci, ale aj potenciálni predajcovia môžu zvážiť možnosť odložiť svoje marketingové aktivity, kým nebude situácia jasnejšia. V budúcnosti tiež môže byť zvýšený záujem o možnosť predaja a spätného nájmu (sale and lease back), a to v prípadoch, kde je vlastník nehnuteľnosti zároveň nájomcom keďže niektoré subjekty budú hľadať dodatočné zdoje, ktoré momentálne vypadli vzhľadom na spomalenú výrobu. Alternatívnou možnosťou financovania môže byť úver so štátnou zárukou alebo alternatívny bankový úver, ktorý môže byť čiastočne nedostupný, aj napriek zaujímavým úrokovým sadzbám.“

Richard Urvay, riaditeľ Colliers International hodnotí aktuálnu situáciu na Slovensku nasledovne: „Z dnešného pohľadu je ešte priskoro predpovedať ako výrazne budú ovplyvnené výnosové parametre v jednotlivých segmentoch. Už teraz je však pravdepodobné, že skladové a logistické nehnuteľnosti budú ovplyvnené najmenej. Na druhej strane, nákupné centrá, hotelierstvo a gastronómia budú musieť absorbovať najväčšie straty.”

Výhľad trhu a cien

Mnohé transakcie z prvého kvartálu boli už na začiatku pandémie v pokročilom štádiu, takže nám nedajú skutočnú odpoveď, ako sa budú vyvíjať vyhliadky do budúcnosti. Črtajúca sa kríza je jedinečná a líši sa od všetkých predchádzajúcich kríz, keďže nie je spôsobená výrazným  poklesom dopytu. Súčasní vlastníci nehnuteľností určite veľmi pozorne sledujú, akým rizikám sú vystavení, najmä pokiaľ ide o vládne opatrenia ovplyvňujúce platby nájomného a, samozrejme, vymožiteľnosť zmlúv.

Je príliš skoro na to, aby sme mohli uviesť konkrétne údaje o akýchkoľvek zmenách cien. Na trhu neexistuje dostatok faktov a situácia je nejasná aj vzhľadom na množstvo premenlivých faktorov v jednotlivých odvetviach. Je zrejmé, že niektoré odvetvia, napríklad maloobchod a služby cestovného ruchu, sú zasiahnuté viac ako iné a ceny, ktoré platili v 4. kvartáli 2019, nemusia už dnes platiť.

Táto skutočnosť prispieva k už existujúcim výzvam v týchto odvetviach vďaka rastu elektronického obchodu a meniacim sa návykom spotrebiteľov. Na druhej strane, však očakávame vysoký dopyt po logistike a s tým súvisiace nárasty dopytu po krátkodobých nájomných možnostiach.

V záujme všetkých hráčov na trhu dúfame, že naďalej budú pokračovať pozitívne náznaky v podobe „vyrovnávajúcich sa kriviek“ šírenia pandémie Covid-19 a všetci budeme čoskoro môcť prehodnotiť celú situáciu nanovo.