2. 3. 2020

Investície do slovenských nehnuteľností sa tento rok pravdepodobne vyšplhajú na 1 miliardu eur

Prieskum realizovaný spoločnosťou CBRE ukázal, že objem investícií na Slovensku dosiahol v roku 2019 úroveň 641 miliónov eur. Pre investorov boli najzaujímavejšie práve kancelárske a industriálne nehnuteľnosti, pričom investície prichádzali z celého sveta. Čo prinesie rok 2020 a aké sú aktuálne trendy v oblasti real estate?

Podľa prieskumu ostáva aj naďalej najlikvidnejším trhom v Európe práve Nemecko, kde výška investícií v roku 2019 dosahovala až 84 miliárd eur, čo predstavuje 8 % nárast oproti roku 2018. Medzi ďalšie najviac likvidné krajiny patrí podľa prieskumu aj Veľká Británia, Francúzsko, Holandsko a Švédsko. Slovensko sa v otázke objemu investícií nachádza v rámci Európy na 22. mieste. V priebehu roka 2019 bolo do slovenského trhu nehnuteľností investovaných celkom cca. 641 miliónov eur v rámci 22 transakcií. Na Slovensko sa však po prvýkrát v histórii podarilo pritiahnuť aj veľkého inštitucionálneho investora z Južnej Kórei. „Najväčšie transakcie boli síce realizované koncom roka 2019, no ukončené až tento rok. Aj z tohto dôvodu predpokladáme, že v roku 2020 dosiahneme v rámci investícií úroveň 1 miliardy eur. Stále tak môžeme tvrdiť, že aj napriek spomínanému poklesu sme svedkami rastu hospodárstva a slovenský trh môžeme považovať za vysoko likvidný. Následkom toho však môžeme očakávať aj nárast cien,“ ozrejmil na konferencii Market Outlook 2020 Anthony Selman, vedúci oddelenia investičných nehnuteľností pre región strednej a východnej Európy a Slovensko v CBRE.

Kancelárske a industriálne nehnuteľnosti stále najväčšími ťahúňmi

Pre investorov na Slovensku sú aj naďalej najzaujímavejšie kancelárske nehnuteľnosti, ktoré tvorili až 42 % (cca. 266 miliónov eur) z celkového objemu minuloročných investícií. Tento segment v najbližších 2 rokoch obohatia aj nové projekty s rozlohou viac ako 130 000 m² priestorov v najvyššom štandarde. Chuť investorov však vo veľkej miere smerovala aj do industriálnych budov (39 %), kde sa minulý rok zo strany investorov alokovalo približne 253 miliónov eur. Menej investícií vo výške cca 105 miliónov išlo do maloobchodu (16 %). Zvyšné 3 % smerovali do hotelov. Akí investori však do týchto oblastí investovali? Celkom až 37 % predstavovali tuzemskí investori, čo môžeme podľa odborníkov považovať za znak vyzretosti nášho trhu. Zvyšné investície prichádzali hlavne z Ázie (35 %) a Ameriky (17 %).

Najväčšia investičná aktivita bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji s transakciou vo výške 120 miliónov eur. Celkovo tu bolo zrealizovaných 9 investičných projektov vo výške 263 miliónov eur. V kancelárskom segmente bolo preinvestovaných 266 miliónov eur. Spoločnosti Valesco a AIP kúpili Twin City Tower od HB Reavis za 120 miliónov eur. Ďalšiu kancelársku budovu, BTC2 v Košiciach, kúpila rakúska investičná skupina ECE European City Estates. Druhým najvýznamnejším sektorom v rámci investícií na Slovensku boli v roku 2019 priemyselné nehnuteľnosti, kde bolo zrealizovaných 7 obchodných transakcií v hodnote 253 miliónov eur. Najväčšou transakciou bol predaj bol predaj Vector Parks americkému investičnému fondu TPG. Významnou transakciou bol aj predaj priemyselno-logistického parku v Košiciach od rakúskej Erste Bank developerskej spoločnosti CTP Invest.

Stav maloobchodu a logistiky sa nemení, do popredia idú dátové centrá

Situácia v oblasti maloobchodu a logistiky sa oproti minulému roku nezmení a aj najbližších 5 rokov bude toto odvetvie najviac poháňané práve rastom elektronického obchodu. „Aj z tohto dôvodu sa najviac darí supermarketom, hypermarketom a obchodným centrám. Ostatné odvetvia maloobchodu však pociťujú tlak, keďže aktuálne trendy prinášajú úžitok primárne odvetviu logistiky,“ vysvetľuje Jos Tromp, šéf oddelenia pre prieskumy v kontinentálnej Európe spoločnosti CBRE. „Aktívnym a rozvojovým trhom ostanú aj naďalej hotely či prevádzkové nehnuteľnosti, a to hlavne sektor zdravotníctva či internátne bývanie pre študentov. Čoraz viac investícií však bude v roku 2020 smerovať aj do dátových centier a cloudových služieb v Európe. V tomto prípade zaznamenávame rastúci záujem o nové lokality. Aj keď je stále najväčší rast zaznamenaný v mestských oblastiach, čoraz viac operátorov smeruje práve do regiónov,“ dodáva Tromp.

Nájomné bývanie zažíva boom

Očakáva sa, že práve nájomné bývanie bude predstavovať najväčšiu triedu aktív v Európe. Tento typ nehnuteľností priťahuje čoraz väčšiu pozornosť nielen investorov, ale aj samotných nájomcov. Aj na Slovensku sú výhľady do budúcna v otázke nájomného bývania pozitívne. Hlavným problémom v oblasti nájomného bývania na Slovensku je predovšetkým stavebný zákon a legislatíva, ktorá stále značne obmedzuje stavebnú činnosť. Mestá nevykazujú aktívny prístup v rámci územných plánov a len vybavenie samotného stavebného povolenia trvá častokrát niekoľko rokov.

Aké sú výhľady na rok 2020?

Objem investícií na Slovensku v roku 2020 bude podľa odborníkov ovplyvnený nielen viacerými väčšími transakciami, ale aj portfóliovými obchodmi. Predpokladom je, že celková výška investícií prekoná všetky predošlé roky a prekročí hranicu 1 miliardy eur. Nových investorov by mali prilákať atraktívne výnosy v porovnaní s našimi susedmi a neustále sa rozširujúca ponuka novo postavených kancelárskych priestorov v Bratislave. V prvom polroku taktiež očakávame dokončenie niekoľkých veľkých transakcií s objemom viac ako 80 miliónov eur. Hlavným ťahúňom investičných nálad by mal aj naďalej ostať kancelársky trh v Bratislave s viacerými  väčšími investičnými transakciami. Sprevádzať by ich mali investičné aktivity do priemyselných a retailových nehnuteľností, ale aj portfóliových investícií v regiónoch Slovenska. Spoločnosť CBRE očakáva aj ďalší pokles percentuálnej miery výnosov z vlastníctva komerčných nehnuteľností, a to opäť primárne v kancelárskom a priemyselnom sektore.