BIM: jedinečná príležitosť pre development

Program:

  • BIM a investor / BIM a developer / BIM a projektant
  • Transparentnosť a kontrola v rámci celého životného cyklu projektu
  • Efektívne výberové konania
  • Finančná i časová úspora v rámci realizácie i správy projektu
  • Rýchla reakcia na klientské zmeny
  • Zahraničné skúsenosti

Miesto konania