25. 3. 2020

Colliers vydáva špeciálny seriál pre región CEE s názvom Covid-19 – Príležitosti a výzvy v mimoriadnych časoch

Krajiny, ktoré neprijali euro alebo naň nie sú naviazané, boli v období od februára do marca 2020 svedkami oslabenia hodnoty svojej meny približne o 10 %. Výnimkou je len rumunský lei, ktorý oslabil iba o 1 %, a to najmä v dôsledku zásahu centrálnej banky. Vzhľadom na to, že väčšina prenájmov v strednej a východnej Európe je denominovaná v  eurách, môže táto skutočnosť predstavovať ďalší tlak na nájomcov, predovšetkým na tých, ktorých príjmy sú tvorené prevažne v miestnych menách (CZK, PLN, HUF a RON).

Kevin Turpin, regionálny riaditeľ prieskumu pre strednú a východnú Európu vysvetľuje: „Okrem nútených alebo dobrovoľných prevádzkových uzávierok pre maloobchod, reštaurácie, bary, zábavu, ubytovacie zariadenia, kancelárie a niektoré výrobné závody, ktorých účelom je chrániť zdravie ľudí, sa týmto prenajímatelia a nájomníci dostávajú do veľmi zložitej situácie.

Meny krajín strednej a východnej Európy vs. eur (% medziročná zmena)

Zdroj: Oxford Economics

Toto je skutočne nezmapované územie. Pandémia a s ňou súvisiace núdzové režimy obmedzujú „bežný biznis“ mnohých jednotlivcov a firiem. Jedným zo spôsobov, ako v dlhodobom horizonte pomôcť chrániť všetky naše záujmy je preto určite dosiahnutie kompromisu, v ktorom navzájom vyťažíme to najlepšie z veľmi zlej situácie.“

Na jednej strane prenajímatelia budú, pochopiteľne, chcieť vyberať nájomné, aby chránili svoje investície. Na druhej strane sa nájomníci budú chcieť zamerať na zabezpečenie budúcnosti svojich podnikov a zamestnancov. Budúcnosť komerčných nehnuteľností, v ktorej by nehnuteľnosti boli bez firiem, ktoré by ich obsadili a v ktorej by firmy nemali nehnuteľnosti, kde by mohli fungovať, nie je lákavá pre nikoho.

Luke Dawson, riaditeľ a vedúci kapitálových trhov strednej a východnej Európy komentuje: „Dúfame, že krajiny celého regiónu pripravujú prázdniny na splácanie pôžičiek a/alebo iné finančné opatrenia vrátane balíkov štátnej pomoci. Kým však nebudú jasnejšie, je nevyhnutné, aby sme hľadali realizovateľné riešenia, ktoré budú fungovať v súčinnosti s nimi. Samozrejme, treba počítať, že žiadna poskytnutá podpora nebude zázračným liekom.

Namiesto toho, aby sme sa najskôr zamerali na právne spory ohľadom platieb, vidíme prvé prípady prenajímateľov, ktorí zvažujú krátkodobé prázdniny na platenie prenájmu alebo ponúkajú zmluvné obdobia bez platby nájomného (rent free) (zvyčajne pridané ku koncu nájmu). Na oplátku očakávajú, že nájomníci zvýšia dĺžku nájomného o takéto, prípadne dlhšie obdobie. Ak potrebujete pomoc pri konzultácii podobných alebo iných problémov súvisiacich s nehnuteľnosťami, ktorým čelíte, neváhajte sa na nás obrátiť.“

Richard Urvay, riaditeľ Colliers International hodnotí aktuálnu situáciu na Slovensku nasledovne:„Celý hospodársky sektor s napätím očakáva zverejnenie ekonomických opatrení vlády, ktoré by mali zmierniť dosahy súčasnej krízy, aj keď pravdepodobne len v krátkodobom horizonte. Každá pozitívna správa teraz pomôže upokojiť náladu a sentiment v ekonomike. Nanešťastie sa zároveň nachádzame vase zmeny vládnej garnitúry. Avšak zdá sa, že nová vláda bude schopná dostatočne rýchlo reagovať na všetky výzvy, ktoré prináša momentálny stav.“

Viac informácií nájdete na špecializovanej mikrostránke, ktorá poskytuje informácie a odporúčania pre podnikanie počas globálnej pandémie COVID-19. Stránka bude pravidelne aktualizovaná a poskytne informácie o kľúčových trendoch ovplyvňujúcich naše ekonomiky, kapitálových trhoch, rôznych odvetviach nehnuteľností a geografických oblastí v tomto bezprecedentnom čase.