26. 2. 2020

CBRE prekonala rekordy, v CEE regióne prenajala viac ako 1 milión m² kancelárií

Aj napriek tomu, že dopyt po kanceláriách v poslednom čase mierne klesal, spoločnosti CBRE sa opäť podarilo dosiahnuť pozoruhodný výsledok a obhájiť svoje dominantné postavenie v sektore kancelárskych nehnuteľností. V CEE regióne totiž prenajala viac ako 1 milión m² kancelárskych priestorov. V rámci Slovenska bol rok 2019 veľmi silným hlavne pre Bratislavu, čo dokazuje fakt, že CBRE tu ako líder v danej oblasti ovládol takmer polovicu trhu.

V roku 2019 sa spoločnosti CBRE podarilo prenajať ešte viac kancelárskych priestorov, ako to bolo v roku 2018. A to aj napriek neustále sa meniacej situácii v rámci kancelárskych prenájmov v CEE regióne. Kým čistá prenajatá plocha sa vo Viedni vrátila na hranicu 15 % s poklesom o takmer 30 %, situácia v Bratislave, Bukurešti a Moskve však zaznamenala pozoruhodný nárast (o 30 % a 23 %). V celom CEE regióne sa tak počet nájomných zmlúv zvyšoval.

V rámci celkového objemu lízingových transakcií v CEE regióne dosiahli realitné kancelárie objem vo výške 4 miliónov m² (vrátane Rakúska, Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Rumunska a Moskvy). Realitno-poradenská spoločnosť CBRE ako sprostredkovateľ prenájmov dohodla z tohto celkového objemu všetkých lízingov v regióne až štvrtinu. S 1 miliónom m² prenajatých kancelárskych plôch tak CBRE prekonala doterajší rekord. Koľko priestorov spoločnosť prenajala v rámci hlavných miest CEE regiónu? Vo Varšave CBRE sprostredkovala prenájom 230 000 m² priestorov, v Budapešti to bolo 130 000 m² a v Prahe 118 000 m². Na týchto trhoch spoločne s Bratislavou dosiahla CBRE najväčší podiel.

„Trh s kancelárskymi nehnuteľnosťami v strednej a východnej Európe vykazoval vo väčšine prípadov výnimočne dobré výsledky, a to aj napriek vplyvom z externého prostredia. Celkovo bol rok 2019 pre naše tímy pracujúce v oblasti kancelárskych nehnuteľností s realizáciou v objeme až 1 milióna m² rekordným. Pozitívne sú aj naše vyhliadky do roku 2020. Očakávame totiž, že aj tento rok bude v CEE regióne rušným, keďže trend ďalšieho vývoja pred-prenájmov pre našich nájomných klientov rastie,“ komentuje Kate McMurtrie, Executive Director, A&T Occupier (Offices), Central & Eastern Europe.

Dopyt po kancelárskych priestoroch v Bratislave dosiahol od roku 2016 svoje maximum

Na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami sa v roku 2019 prejavil hlavne dynamický ekonomický rast. Celkový objem prenajatých priestorov sa priblížil k 200 000 m², pričom spoločnosť CBRE tu prenajala takmer 60 000 m² kancelárskych priestorov. Berúc do úvahy iba transakcie sprostredkované realitnými spoločnosťami, CBRE dosiahla v roku 2019 v rámci Bratislavy trhový podiel až 48 %.

K aktuálnej situácii na bratislavskom trhu s kancelárskymi nehnuteľnosťami sa vyjadril aj Oliver Galata, Head of Office Agency spoločnosti CBRE. „V Bratislave sa situácia na kancelárskom trhu postupne upokojuje a trh začína pociťovať viac možností na prenájom nových a moderných kancelárií. Aj napriek faktu, že väčšia časť nových priestorov je prenajatá už pred ich dokončením, firmy si stále môžu nájsť voľné priestory. Predpokladáme, že kancelársky trh sa v priebehu dvoch rokov dostane do rovnováhy zo súčasného stavu, kedy je viac naklonený v prospech prenajímateľov, čo je spôsobené najmä nízkou neobsadenosťou. Spoločnosti hľadajúce viac ako 3,000 m2 by však výber nových priestorov nemali nechávať na neskôr, pretože výmery nad túto plochu sa aj v budúcnosti, vzhľadom na skladbu prenajímaných plôch nájomcami na bratislavskom kancelárskom trhu, budú hľadať pomerne ťažko,“ uvádza Galata.