27. 3. 2019

Ázijské investície v strednej a východnej Európe

Spoločnosť Colliers International vydáva infografiku, ktorá prezentuje súčasné toky a nové zdroje kapitálu, ktoré by mohli v blízkej budúcnosti vstúpiť na komerčné realitné trhy strednej a východnej Európy.

Peniaze z východnej Ázie prenikli na scénu strednej a východnej Európy (CEE) v rokoch 2016 až 2017, najmä cez veľké portfóliové obchody v sektore priemyselných nehnuteľností. Do tohto sektoru smerovala aj väčšina investícií v roku 2018, aj keď sa začína vyskytovať diverzifikácia pri väčších obchodoch s jednotlivými aktívami. Zdá sa, že ázijskí investori potrebujú likviditu: hľadiac na destináciu krajín CEE-6, v súčasnosti dominuje Poľsko. Najväčším obchodom s ázijským investorom v roku 2018 bolo odkúpenie priemyselného portfólia firmy Prologis nachádzajúceho sa v Poľsku a Maďarsku spoločnosťou Mapletree Singapore. Uvádzaná hodnota obchodu bola 335 mil. eur.

Tabuľka nižšie prezentuje top obchody dokončené východoázijskými investormi v období rokov 2016 až 2018 v krajinách CEE-6.

 

Bude slnko z východu ďalej stúpať?

Novými kupujúcimi v roku 2018 boli investori z Malajzie, Južnej Kórey a Filipín. Singapur ostáva primárnym zdrojom kapitálu do regiónu, čo sa dá vysvetliť vysokým HDP na osobu a vysokým hodnotením lokálnych realít na osobu tohto mestského štátu. Čínsky tok sa zmenšil len na 60 mil. eur v roku 2018 z dôvodu obmedzení kapitálových tokov. Agregátor dát RC Analytics poukázal v správe, že cezhraničný tok komerčných realitných transakcií z Veľkej Číny do zvyšku sveta sa v roku 2018 znížil o 60 %. Prítok z východnej Ázie minulý rok predstavoval 9 % investičného koláča krajín CEE-6.

Z ktorých iných krajín by mohol kapitál prichádzať v budúcnosti?

Úrovne HDP na osobu Japonska, Taiwanu a Južnej Kórey sú podobné západoeurópskym zdrojom kapitálu pre strednú a východnú Európu. Samotná veľkosť týchto ekonomík a vysoká celková hodnota komerčných realít poukazuje na miestnu investorskú bázu s dlhými skúsenosťami s cyklami a investovaním na rýchlejšie rastúcich trhoch.

Trhy strednej a východnej Európy lákajú vyššími prémiovými výnosmi

Výnosy z najlukratívnejších komerčných realít majú tendenciu byť vyššími v strednej a východnej Európe než vo východnej Ázii. Nižšie prime yield prémie (výnosy z realít mínus miera financovania) vo východnej Ázii, určite v porovnaní kancelárskych sektorov, by mali nabádať lokálnych investorov, aby sa obzerali po destináciách s vyššími výnosovými prémiami, napríklad po trhoch strednej a východnej Európy. Domnievame sa, že mierne zhodnocovanie eura oproti lokálnym ázijským menám bude v roku 2019 pokračovať v nedávnom trende, čo bude napomáhať návratnosti.

Colliers International