Zo zahraničia do SR vlani smerovalo 45 investícií

24. 6. 2012

Počet projektov priamych zahraničných investícií smerujúcich na Slovensko v minulom roku poklesol o 22,5 %. Ako vyplýva z analýzy spoločnosti Ernst & Young, investori sem napriek tomu vlani umiestnili 45 investícií, ktoré generujú viac ako 4 tis. pracovných miest. „Slovensko naďalej zostáva automobilovou pevnosťou, až 33 % priamych zahraničných investícií a až 2 819 pracovných miest bolo vytvorených práve v automobilovom priemysle,“ uviedol vedúci partner Ernst & Young v Slovenskej republike Stan Jakubek. Najviac investícií k nám smerovalo z USA a Nemecka, tretie miesto patrí Belgicku.

Nové opatrenia vlády, a to predovšetkým zvýšenie dane pre firmy na 23 % by však mohli priniesť ďalší pokles prílevu zahraničných investícií na Slovensko. „Dvadsaťtripercentná korporátna daň bude najvyššia v regióne strednej a východnej Európy (SVE). Už daň na úrovni 19 % patrila v rámci regiónu SVE skôr medzi tie vyššie,“ uviedol riaditeľ divízie firemného a investičného bankovníctva UniCredit Bank Miroslav Štrokendl.

Výška dane a zložitosť bankového systému nie sú jediným kritériom, podľa ktorého sa investori rozhodujú o umiestnení investície, môže byť však dôležitým jazýčkom na váhach. „Vyššie daňové zaťaženie môže byť prevážené napríklad kvalitným podnikateľským prostredím, rozvinutou infraštruktúrou, či prítomnosťou obchodných partnerov alebo subdodávateľov. Slovensko sa však nenachádza na popredných priečkach ani v prieskumoch zameraných na vnímanie podnikateľského prostredia, zvýšením daňového zaťaženia podnikateľského sektora pritom svoju konkurencieschopnosť ďalej oslabí,“ skonštatoval Štrokendl.

Kým prílev priamych zahraničných investícií na Slovensko vlani poklesol, v celej Európe v priemere rástol. A to z 3 757 projektov v roku 2010 na 3 906 v roku 2011. Najatraktívnejšou krajinou v Európe z hľadiska investícií zostáva Veľká Británia so 679 projektmi, teda 17 % z celkového počtu. V regióne SVE sa okrem Poľska vlani zaznamenal značný pokles investícií, podľa prieskumu Ernst & Young za poklesom stoja obavy investorov, týkajúce sa závislosti regiónu od exportu do západoeurópskych ekonomík a slabého, zväčša zahraničného bankového systému.

Slovenská republika v rebríčku hodnotených krajín zaujala až dvadsiate miesto v počte vytvorených projektov a 13. miesto v hodnotení počtu vytvorených pracovných miest. Slovensko, a to najmä slovenský priemysel, ostáva pre zahraničných investorov naďalej atraktívne predovšetkým vďaka priaznivému pomeru ceny a produktivity práce. Produktivita práce očistená o cenu práce je na Slovensku dokonca najvyššia spomedzi krajín EÚ.