Skupina GGE otvorila v Dunajskej Strede kogeneračný zdroj

28. 6. 2012

Skupina GGE, ktorá je členom skupiny Grafobal Group, dokončila rekonštrukciu centrálneho zásobovania teplom v Dunajskej Strede. Na vybudovanie nového kogeneračného zdroja preinvestovala firma viac ako 7 mil. eur. „Zefektívnili sme celý systém dodávok tepla. Naším hlavným cieľom je stabilizácia ceny tepla pre domácnosti,“ vysvetľuje Miriam Oravkinová zo spoločnosti GGE. V novom kogeneračnom zdroji boli inštalované jednotky s výkonom 5,3 megawattu.

Podnik GGE počas ročnej komplexnej obnovy centrálneho zásobovania teplom v Dunajskej Strede preinvestoval v dvoch etapách celkovo 10 mil. eur. V rámci rekonštrukcie položila firma necelé štyri kilometre nových potrubných rozvodov a tepelný výkon zdroja sa zväčšil na dvadsať megawattov.