Petržalka dostala pozemky na plaváreň aj parkovanie

1. 7. 2012

Bratislavská Petržalka dostala od mesta pozemky na výstavbu plavárne a parkovacích domov. Ako na dnešnom zasadnutí schválili mestskí poslanci, hlavné mesto zverí mestskej časti Petržalka do správy 5 264 metrov štvorcových pozemkov v hodnote 26 209,92 eura v lokalite Jiráskova – Markova na vybudovanie plavárne pre verejnosť. Rekonštrukcia jestvujúceho, v súčasnosti nevyužívaného objektu bývalého Ludusu, by mohla vytvoriť potenciálne zázemie, resp. dovybavenie tejto lokality.

Na prvú etapu výstavby parkovacích domov zverí mesto mestskej časti Petržalka spolu 6 083 metrov štvorcových pozemkov v hodnote 196 046,60 eura. Hlavné mesto po rokovaniach s mestskou časťou dospeli k dohode, že v prvej etape Petržalka zabezpečí vybudovanie parkovacích domov na uliciach Jasovská, Macharová a Holičská. V druhej etape budú mesto Bratislava a Petržalka budovať parkovacie domy ako spoločný projekt.