Zvolen a jeho autobusová stanica

  • 2. 3. 2008

[caption id="attachment_9903" align="alignright" width="300"]V roku 2005 došlo k dohode a obchodný dom Lidl bol skolaudovaný a uvedený do prevádzky. Súčasťou výstavby obchodného domu bola asanácia existujúcej výpravnej budovy a výstavba novej, ktorá poskytuje väčší komfort cestujúcej verejnosti. Súčasne platný územný plán mesta Zvolen umožňuje výstavbu asi dvoch menších prevádzok na pešom ťahu k autobusovej stanici v zmysle spracovanej urbanistickej štúdie, ale výstavba ďalších aktivít sa dá považovať za ukončenú.

Tento priestor je v územnom pláne definovaný ako priestor s prevládajúcou dopravnou funkciou a jeho prípadný ďalší rozvoj bude závisieť od potrieb mesta Zvolen a jeho obyvateľov napr. pri zavedení efektívneho systému integrovanej dopravy v meste Zvolen.