Žilina a jej okolie otvárajú brány investorom

  • 4. 11. 2009

Miesto konania ďalšieho diskusného stretnutia internetového časopisu Stavebné fórum.sk (29. 10. 2009) predurčila tentoraz téma Základné informácie o Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK), ktorému sa trochu neprávom dostáva málo publicity, poskytla jeho predstaviteľka Jana Braciníková. So 700-tisíc obyvateľmi a 6 788 km2 ide o tretí najväčší región Slovenska zaberajúci 13,8 % územia a zahŕňajúci 315 obcí, z toho 18 miest. V kraji pôsobí približne 11 700 podnikov, z toho približne 13,8 % v oblasti priemyselnej výroby (strojárský, automobilový, chemický, textilný, drevospracujúci, papierenský, potravinársky a stavebný priemysel).

Z pohľadu ekonomických ukazovateľov patrí ŽSK k stredne výkonným regiónom SR a tvorba HDP, ako aj produktivita práce vykazovali v ostatných rokoch stúpajúcu tendenciu. Výrazný bol nárast najmä vo výrobe ostatných dopravných zariadení, kovov, elektriny, plynu, pary a teplej vody.

V septembri 2009 miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla 10,64 %, čo je hodnota pod celoslovenským priemerom (12,45 %).

Ako Braciníková pripomenula, katalóg investičných príležitostí ŽSK obsahuje analýzu podnikateľského a investičného prostredia a údaje o investičných príležitostiach členené podľa regiónov. Aktuálne je zmapovaná ponuka približne stovky lokalít rôznych typov (brownfield, greenfield a pod.) v 5 regiónoch kraja. K najvýznamnejším zahraničným firmám investujúcim priamo regióne patria Alcatel, INA (obe Nemecko), Punch (Belgicko), ECCO (Dánsko), Neusiedler (Rakúsko), Matsushita (Japonsko) a KIA Motors (Južná Kórea).

Vizualizácie a mapy – prezentácie aktívnych účastníkov
1 – Žilinský samosprávny kraj v rámci SR
2 – Širšie dopravné a urbanistické vzťahy mesta
3 – Stav cestnej infraštruktúry
4 – Prognóza dopravného zaťaženia
5 – Národné športové centrum (letecky)
6 – Centrum vedy a techniky