Železničné koridory záchranou pre kolabujúcu dopravu v Bratislave

  • 28. 2. 2011

[caption id="attachment_7763" align="alignright" width="300"] Do projektovej prípravy TEN-T sa podľa Koczkáša dosiaľ investovalo 19,6 milióna eur bez DPH, kompletný investičný objem predpokladá náklady vo výške skoro 1,328 mld. eur. Dopravoprojekt ako gestor projektovej, inžinierskej a majetkovo-právnej prípravy nedostal oficiálnu informáciu o nejakom pozastavení projektu. „Zástupcovia ministerstva dopravy k nám chodia na pravidelné porady a zatiaľ nám neavizovali žiadnu zmenu,“ potvrdil Koczkáš a na adresu samosprávy uviedol: „Predpokladám, že kompetentní prehodnotia svoje stanoviská na prospech Bratislavy. Mesto predsa v memorande deklarovalo podporu TEN-T, pripravilo technicko-ekonomickú štúdiu a urobilo aj patričné kroky k zmene územného plánu. To, že chce vybudovať duálny systém, nie je v antagonistickej polohe. Projekt umožňuje mestu využiť aj tunel, hoci tým vôbec nie je podmienený.“

Magistrát hlavného mesta projekt nosného dopravného systému a koľajovej dopravy v Petržalke nevníma ako konkurenciu projektu TEN-T. „Naša cesta nie je o konflikte a nepochováva TEN-T, ale akceptuje, že na úrovni mesta by v budúcnosti mohlo dôjsť aj k takejto investícii,“ uviedol najnovšie pre agentúru SITA hovorca nového primátora Ľubomír Andrassy.

Investorom TEN-T v Bratislave sú Železnice Slovenskej republiky. Celú projektovú a inžiniersku prípravu projektu zabezpečuje spoločnosť DI Koridor, ktorú založili Dopravoprojekt a jeho dcérska firma Infraprojekt po úspechu vo verejnej súťaži na vypracovanie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre stavby projektu TEN-T. Časový harmonogram prepojenia železničných koridorov je rozvrhnutý tak, aby sa peniaze vo výške okolo 500 miliónov eur (čo sú odhadované náklady na I. etapu) mohli v zhode s podmienkami Európskej komisie vyčerpať do roku 2015.

Projekt TEN-T bol kvôli svojmu rozsahu predefinovaný z pôvodných 3 na 8 stavieb a rozdelený na tri etapy, pričom prvá (prepojenie letiska so železničnou sieťou mesta, rekonštrukcia žst. Bratislava-Predmestie, postavenie novej koľaje na zastávku Slovany s pokračovaním až po žst. Filiálka) by mala byť ukončená do roku 2015. Druhá etapa počíta o. i. s dobudovaním podzemnej časti stavby od Filiálky až po žst. v Petržalke. Podľa Koczkáša je I. etapa železničného projektu TEN-T po 4 rokoch projektovo kompletne pripravená a dokumentácia pre stavebné povolenie hotová.

Pripomíname, že rozsiahla dopravná tematika sa takto o týždeň – 8. marca 2011 stane predmetom konferencie s názvom Fórum o doprave: Bratislava a regióny, ktorú internetový časopis Stavebné fórum.sk zorganizoval v bratislavskom Apollo Hoteli. Dva diskusné panely pokryjú široké spektrum otázok ako napríklad:

  • vývoj a projektovanie dopravných stavieb a dopravný urbanizmus
  • cestná infraštruktúra v SR
  • regionálne dimenzie v dopravnom plánovaní
  • rozvojové zámery v oblasti dopravy a príležitosti pre investorov
  • stav a budúcnosť integrovaných dopravných systémov (IDS) na Slovensku
  • riešenia parkovania v mestách.

Zloženie účastníkov zastupujúcich významné firmy a organizácie (Magistrát hlavného mesta Bratislavy, Volkswagen Slovakia, Alfa 04, KPM Consult, Cresco Group, Strabag, Doprastav, Dopravoprojekt, Výskumný ústav dopravný, ARS Iuris Slovakia, Volksbank Slovensko, Asociácia PPP) zvyšuje celkovú odbornú i spoločenskú prestíž akcie, ktorej partnerom je spoločnosť MS architekti s.r.o. Viac informácií o programe monotematickej konferencie a on-line registračný formulár nájdete na webe diskusií.

Zdroj a foto – AMI Communications Slovensko / Dopravoprojekt, a.s.