Záujem o zelené budovy už aj v administratíve!

  • 16. 12. 2008

[caption id="attachment_9497" align="alignright" width="300"]

Rekapitulácia doterajších vzorov

Pri tvorbe Masdaru – púštneho mesta budúcnosti s rozľahlými zelenými plochami, kde by malo v roku 2018 nájsť svoj trvalý domov bezmála 50-tisíc obyvateľov, si britský architekt Sir Norman Foster vytýčil dva princípy: nesmie produkovať žiadne splodiny a musí byť energeticky nezávislé. To predpokladá maximálne zužitkovať ekologicky čisté prírodné zdroje (chladnejší a vlhkejší morský vzduch, úžitková voda získavaná odsoľovacími zariadeniami, recyklovaná odpadová voda na polievanie vegetácie využívanej následne ako zdroj biopalív, solárne prístrešky ako tieň i zdroj slnečnej energie).

Belgický vizionársky a ekologicky orientovaný architekt Vincent Callebaut vyriešil problém preľudneného hongkongského „mraveniska“ v Central Business District projektom Jungle Urbaine (Mestskej džungle), ktorý má zastaviť jeho znečisťovanie a trvalo mu zabezpečiť kvalitné životné prostredie. Supervežiaky dosiahnu vďaka bujnej vegetácii nielen zelené sfarbenie, ale zároveň energetickú sebestačnosť a recykláciu atmosféry, čím sa stanú „živými stromami“ Hong Kongu.

Futuristická veža Tour Generali (318 m) prinášajúca projekt administratívneho kolosu s 90 000 m2 sa má stať prvou ekologickou stavbou v parížskej obchodnej štvrti La Défense. Efektívnym využitím veternej i solárnej energie bude vzorom energetickej spotreby (recyklovaný vzduch i dažďová voda, fotopanely na zber a následné využitie tepla na zohrievanie vody a veterné turbíny vyrábajúce elektriku pre inštalované zariadenia). V porovnaní s doterajšími vežami umožní znížiť ročnú emisiu CO2 až o 70 percent. Špecifikom ďalšieho mrakodrapu Tour Phare (300 m) má byť niekoľko veterných turbín na jeho streche, ktoré dodajú budove nevyhnutnú energiu. Dvojvrstvová fasáda zároveň umožní zníženie jej spotreby.

Aj Dynamic Towers – Rotujúce vežiaky s vlastnými zdrojmi energie, ktoré sa pripravujú v Dubaji, Moskve i v New Yorku, predstavujú stavby výsostne ekologické a energeticky nezávislé. Nadbytočná energia získaná z prírodných zdrojov sa bude dokonca predávať okolitým budovám.

Obrázky – Europolis, Vincent Callebaut Architectures, Defense-92.fr