Využitie biomasy a slnečnej energie s už jasnejšími kontúrami

  • 21. 3. 2010

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 383/2007 zo dňa 20. apríla 2009 vstúpil do platnosti zákon o vyššom využití biomasy a slnečnej energie, ktorý je zameraný na splnenie cieľov stratégie o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE) v oblasti tepla z biomasy a slnečnej energie. Slovensko ako členský štát Európskej únie tak prebralo na seba záväzok o pokrytí energetických potrieb do roku 2020 z OZE v objeme dvadsiatich percent. Na tento účel vláda vyčlenila osem miliónov eur.

Finančné príspevky majú tiež svoje limity

Otázkou výhodnosti týchto zariadení za aktuálnych podmienok sa zaoberalo niekoľko zainteresovaných odborníkov. Pri využití slnečnej energie sa vložená investícia v porovnaní s ohrevom teplej úžitkovej vody plynom po prepočte zhodnotí približne po dvanástich a s využitím ohrievania elektrickou energiou zhruba po ôsmich rokoch, pričom je týmto spôsobom pokrytá potreba okolo 60 percent ročnej spotreby TÚV. Životnosť solárnych technológií je stavaná na dvadsať až tridsať rokov.

Pre kotly na biomasu je dĺžka času návratnosti ešte výraznejšia. Pri vykurovaní kotlom na drevo sa vložená investícia vráti približne za jeden až dva roky. Istou nevýhodou je nekomfortný zdroj energie, za ktoré sa drevo považuje. S využitím kotla na pelety, ktoré sa už pokladajú za komfortný zdroj energie, je návratnosť investovaných financií približne tri až päť rokov. Samozrejme, že výška ročných úspor sa hodnotí z pohľadu súčasných cien a je viac ako pravdepodobné, že z hľadiska dlhodobého sa číslo návratnosti bude znižovať.

V nadväznosti na túto tematiku organizuje odborný internetový časopis Stavebné fórum.sk na stredu 24. marca 2010 exkurziu nazvanú Energiepark Bruck/Leitha – biomasa a bioplyn. Pôjde o prehliadku rakúskeho mestečka čerpajúceho elektrinu i teplo z bioplynovej stanice a obytného súboru vykurovaného biomasou. Odborný výklad v slovenskom jazyku je zabezpečený. Záujemcovia o exkurziu sa viac o jej programe a časovom rozvrhu dočítajú na webe diskusií.

Ilustračné foto – archív autora