Vláda odsúhlasila spoločný komplex verejnoprávnych médií

  • 20. 5. 2009

Napriek – či práve z dôvodu pretrvávajúcej svetovej krízy predložil minister kultúry Marek Maďarič na včerajšie rokovanie vlády Rámcovú koncepciu spoločného mediálneho komplexu Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu a návrh vecného a časového harmonogramu. Simultánne s úvahami o zriadení „vládneho mestečka“ ako spoločného sídla ministerstiev tak ide o prvý z konkrétnych krokov k minimalizácii nákladov na štátny aparát a verejnoprávne inštitúcie. Developerský projekt, ktorý podľa predkladacej správy môže v kontexte globálnej hospodárskej recesie pozitívne ovplyvniť rast HDP a podporiť stavebnú výrobu na Slovensku, nie je v Európe ojedinelý prvolezecký čin. Napríklad v Paríži fungoval pod názvom Office de Radiodiffusion-Télévision Française (ORTF) podobne zameraný inštitút už v rokoch 1964 – 1974.

Na ťahu sú zákonodarcovia

Nápad zlúčiť verejnoprávne médiá do jedného centra vyvolal protikladné reakcie. Kým jeho prívrženci argumentujú, že ich spoločné sídlo sa v konečnom dôsledku stane významným úsporným opatrením v čase ekonomického prepadu, odporcovia presviedčajú o presnom opaku: siahnuť po takomto finančne náročnom projekte práve teraz znamená luxus, aký si koncesionári a občania Slovenska nemôžu dovoliť…

Mediálne centrum by sa malo stavať tri roky, pričom s jeho plným sprevádzkovaním sa počíta do piatich rokov. Niektoré pochybnosti však pretrvávajú. Verejnoprávne médiá stále netušia, z čoho majú platiť za nájom v pyramíde (po prevode budov STV a SRo, zatiaľ v ich vlastníctve, na štát) a zároveň za mediálny komplex. Poplatky koncesionárov – odberateľov elektriky tvoria totiž až tri štvrtiny ich príjmov. Takisto „výhodná poloha“ komplexu sa môže v dopravnej špičke premeniť na jeho prekliatie.

Návrh stanovuje termín verejného obstarávania na výstavbu, technológiu a prevádzkovanie mediálneho komplexu do konca tohto roka. A zároveň pravidlá hry: súkromný partner, ktorý ho bude prevádzkovať a udržiavať 25 rokov, nesmie použiť zdroje z fondov EÚ a dikcia s ním uzavretej zmluvy musí vylúčiť zaradenie projektu do verejného dlhu. Iniciátor koncepcie, ktorá si vyžiada zmenu zákonov o STV a SRo, očakáva jej dostatočnú podporu v parlamente. A na záver ešte jedna dôležitá informácia: spoločné sídlo obidvoch verejnoprávnych médií údajne nebude znamenať ich právnu úniu pod jedným vedením.

Obrázky
1, 2, 3 – Súčasný stav priestoru za novostavbou SND, kde mediálny komplex vyrastie
4 – Maison de la Radio, kedysi sídlo ORTF v Paríži