Visuté záhrady nad Bratislavou – koncepčný urbanistický počin

  • 1. 2. 2010

Hlavné mesto SR ako hlavný organizátor, v spolupráci s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, spracovali na dnešnú dobu veľmi zaujímavú „zelenú“ tému: koncepciu perspektívy urbanistického rozvoja terasovitých úpätí Malých Karpát a okolitých svahov v úzkom kontakte na mesto. Projekty vo forme urbanisticko-architektonických štúdií sú poňaté naozaj kreatívne, k ich autorstvu sa hlásia výlučne študenti dvoch menovaných fakúlt.

Po minulotýždňovej vernisáži, ktorú slávnostne otvoril primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský spolu so zástupcami bratislavskej a nitrianskej fakulty – Prof. Ing. Arch. Bohumilom Kováčom PhD. a Doc. Ľubicou Feriancovou PhD – možno vystavené projekty a modely zhliadnuť ešte do 5. februára 2010 v sále číslo 5 na prízemí Primaciálneho paláca.

Genius loci s vysokou šancou na úspech

Naozaj exkluzívna voľba lokácie projektu do slnečných terás bývalých vinohradov ju predurčuje na vytvorenie vysokokvalitného prostredia, ktorého správna urbanizácia ho dokáže posunúť do práve tej originálnej polohy – genia loci – visutých záhrad Bratislavy. Je chvályhodné, že tento projekt uzrel svetlo sveta skôr, ako by sa začalo s akiste „nenahraditeľným a veľkolepým“ projektom nejakého investora.

Vďaka osvietenosti všetkých zúčastnených na projekte, ako aj nanajvýš kreatívnym študentským návrhom, je šanca na úspech v ďalšej realizácii vysoká. A pripomeňme si aj výstižné slová architekta Bohumila Kováča, ktoré vyriekol na otvorení výstavy: „Našťastie sa do vinohradov za komunizmu „nezahryzli“ paneláky. To už by bol tento projekt asi márny…“

Vizualizácie – STU / SPU
1 – celkový pohľad – hmotová figúra (projekt Bratislavský vinohradnícky park) – autori: Bc. Silvia Rudincová a Bc. Július Škopp
2 – open space galéria v kameňolome (projekt Bratislavský vinohradnícky park) – autori: Bc. Silvia Rudincová a Bc. Július Škopp
3 – rodinná vilová zástavba (projekt Bratislavský vinohradnícky park) – autori: Bc. Silvia Rudincová a Bc. Július Škopp
4 – rampy a výťah (lanovka v kameňolome) – autori: Bc. Tomáš Hanáček a Bc. Ivan Godarský
5 – figúra štruktúry s lanovkou do kameňolomu – autori: Bc. Tomáš Hanáček a Bc. Ivan Godarský
6 – detail pešej lávky – autori: Bc. Tomáš Hanáček a Bc. Ivan Godarský
7 – celkový pohľad (smerom od mesta) – hmotová figúra (projekt Terraqua) – autori: Bc. Zuzana Krivošová a Bc. Marián Potočár
8 – celkový pohľad (smerom do mesta) – hmotová figúra (projekt Terraqua) – autori: Bc. Zuzana Krivošová a Bc. Marián Potočár
9 – komplexný návrh – figúra (projekt Štyri ročné obdobia podľa Sv. Urbana) – autori: Mária Dominová a Liliana Tóthová
10 – komplexný návrh – figúra (projekt Vinopark-Nová ratolesť) – autor: Bc. Katarína Kačicová
11 – detail pešej rampy (projekt Vinopark-Nová ratolesť) – autor: Bc. Katarína Kačicová