Umenie predávať nespočíva iba v schopnosti ušiť „dobrú cenu“

  • 14. 2. 2011

[caption id="attachment_7789" align="alignright" width="270"] Ani Skanska, štvrtá najväčšia developerská a stavebná skupina na svete, to na Slovensku, kde pôsobí od roku 1999, nemá ružami vystlané. Ponechajúc bokom nedávne spory okolo jej vylúčenia zo železničného tendra a s tým súvisiaci boj o dostatočnú zásobu práce pre jej 8 závodov pokrývajúcich všetky segmenty stavebníctva, neostali voči kríze imúnne ani projekty Skanska určené na bývanie.

Zázračný elixír však neexistuje a jediné, čo dnes môže zabrať, je dômyselný systém rôznych typov výhod, prípadne ich kumulácia. Relatívne najkošatejší vymyslela práve Skanska Reality SK: pri svojich dvoch projektoch nabáda potenciálneho klienta, aby si sám vyskladal svoj benefit až do maximálnej výšky 6 600 € (Romantika), resp. 20-tisíc € (Rača Vineyards). Ten môže uplatniť na jeden alebo viacero finančných produktov, akými sú konkrétne kuchyňa, garážové státie (2 370 € v projekte Rača Vineyards a 3 950 € v projekte Romantika), klientske zmeny a úhrada poplatkov za správu bytu – to všetko až do výšky finančného rozpočtu, ktorý je pre dotyčný byt daný.

Ďalší typ bonusu od 1 000 do 3 300 € pripadne tomu klientovi, ktorý okrem kúpy vlastného bytu Realitnej kancelárii Skanska „dohodí“ niekoho, kto podpíše zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na ďalší byt. Nech už ide o kohokoľvek, Skanska ponúka dva základné varianty kúpy – buď za vlastné peniaze (ako investíciu) alebo formou hypoúveru (s výhľadovým užívaním v budúcnosti). V oboch prípadoch zabezpečí RK na jeden alebo viac rokov za ročné nájomné vo výške 3 % z konečnej ceny bytu nájomníka, ktorý ju takto postupne spláca.

Z týchto a mnohých ďalších nespomenutých príkladov teda jednoznačne vyplýva, že umenie predávať – a netýka sa to výlučne bývania – nespočíva iba v schopnosti ušiť klientovi „dobrú cenu“ presne na jeho mieru.

Ilustračné obrázky – Finep & partners a autor
1,2 – Jégého alej
3,4 – Projekt Avidol