Ukrajina nemá inú cestu, než sa stabilizovať. A to je pre nás dobré

  • 3. 11. 2010

[caption id="attachment_7987" align="alignright" width="300"] Priestor na uplatnenie ďalších subjektov stále existuje

Medzi účasníkmi košického stretnutia sa stretli slovenskí podnikatelia s rozdielne dlhými skúsenosťami na ukrajinskom trhu. Stanislav Hudák (winLand s.r.o.) začínal so stavebnou výrobou pred 14 rokmi. Dnes hovorí o neporovnateľne jednoduchšej podnikateľskej situácii. Dôležité však je prijatie daňového kódexu, ktorý by „zmazal“ výhody domácich voči daňovým odvodov cudzích firiem. K zákazkám naviazaným na štátny rozpočet je možné sa dostať výlučne formou subdodávok, no tie sú stále riskantné. Aj preto s firmou uprednostňuje najmä investičnú činnosť pre súkromné spoločnosti.

Developerská firma IPEC začínala na Ukrajine pred 18 rokmi zastupovaním firmy YAZAKI. V ďalšom investovaní jej výrazne pomohli bližšie kontakty s ukrajinskými subjektmi a samosprávou, ako aj vytvorenie pobočky IPEC Ukrajina, na ktorej čele stojí bývalý primátor Užhorodu Emil Michajlovič Popovič. Ria Mikulová spomenula aj investíciu spred dvoch rokov – M05 Business Park & Outlet južne od Kyjeva začínajú obsadzovať prví investori.

Pozitívne skúsenosti z 9-ročného pôsobenia na Ukrajine prezentoval Róbert Jurko, zástupca spoločnosti TONDACH Slovensko. Začínal v roku 2001 prvou ukrajinskou pobočkou rakúskeho výrobcu strešných krytín v Odese. Odvtedy každý rok pribudla nová pobočka (Kyjev, Krym, Ľvov, Zakarpatie). Kým na začiatku sa tu etablovali ako posledný európsky dodávateľ tejto komodity, v roku 2006 už boli lídrom na tamojšom trhu so 40-percentným podielom v danom segmente. Tento rok začali s budovaním 12. dcérskej firmy v krajine.

„Sme najdrahší z najdrahších“ – takto zhodnotil doterajšie podmienky a ich ekonomický dopad na slovenské stavebné firmy na Ukrajine Martin Kotoč, zástupca TEBAU, spol. s.r.o. Napriek tomu v oblasti Ľvova, kde firma pôsobí piaty rok, existuje podľa neho stále dostatočne veľký priestor na uplatnenie ďalších slovenských firiem tohto segmentu.

Využiť kontakty firiem, diplomacie i miestnych autorít

Ukrajinský trh a súčasné vedenie štátu má veľké odhodlanie zlepšovať podnikateľské prostredie, odstraňovať korupciu a búrať byrokratické a legislatívne prekážky. No najpodstatnejšie pre záujemcov o vstup na tento veľký trh je nájsť spoľahlivé kontakty v radoch ukrajinských firiem, oblastných predstaviteľov a inštitúcií. Možno pri tom využiť aj ponuku všestrannej pomoci nášho veľvyslanectva, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, SARIO, ale aj jej ukrajinského „náprotivka“, SBEDIF. Ide o Maloobchodnú a ekonomickú agentúru rozvoja Ivano-Frankovskej oblasti, ktorej zástupca Anatoliy Furda na stretnutí prezentoval základný prehľad doterajších rozvojových aktivít SBEDIF Business Centra a pomoc pri kontaktoch a rokovaniach s inštitúciami či partnermi v tejto časti Ukrajiny.

Základné odporúčania, ktoré zo stretnutia vyplynuli:

  • využiť doterajšie skúsenosti, zázemie a kontakty slovenských, na Ukrajine už roky etablovaných firiem;
  • začať s obchodným partnerstvom, neskôr sa usilovať o založenie spoločného podniku a až po zabehnutí otvárať výrobné prevádzky či širšie investovať;
  • využiť skúsenosti, kontakty a usmernenia veľvyslanectva, konzulátov a honorárnych konzulátov SR na Ukrajine, ako aj vplyv gubernátorov oblastí či primátorov miest.

Obrázky – TONDACH Slovakia (1,2), IPEC Group (3)
1) Univerzita Černovce (historická metropola Bukoviny a správne stredisko Černovskej oblasti) – TONDACH Slovakia dodal pre tento komplex objektov z 2. polovice 19. storočia nové zastrešenie svojou krytinou.
2) Mestské múzeum Poltava (centrum Poltavskej oblasti, 350 km východne od Kyjeva) – TONDACH Slovakia dodal novú krytinu na rekonštrukciu historickej budovy.
3) Objekt spoločnosti YAZAKI v Užhorode – developer IPEC Group