Tu sedí jednoducho všetko

  • 17. 10. 2007

[caption id="attachment_9949" align="alignright" width="300"]Tu sedí jednoducho všetko[/caption]

IPEC POINTy v krajinách strednej a východnej Európy , to je iniciatíva spoločnosti IPEC GROUP, ktorá sa zameriava na firmy, ktoré majú záujem zriadiť prevádzku v uvedených krajinách. Necelých 15 rokov vo východnej Európe aktívna IPEC GROUP pozná želania a požiadavky priemyslu a stredných a malých firiem. IPEC POINTy sú dôslednou a presvedčivou odpoveďou k téme rozširovanie výroby: minimálne riziko na základe nájomnej ponuky a kompletné sprevádzanie procesu a podpora podľa želania. To hovorí v prospech IPEC POINTov. Výrobné haly postavené na kľúč a modulárne rozšíriteľné, celá infraštruktúra, kompletný servis, optimálna nákladová situácia, výdatný trh práce, prosperujúci vnútorný trh. Vítajte v IPEC POINToch. Vítajte v strednej a východnej Európe.

Nájom na kľúč

IPEC POINTy sú ďaleko viac ako len nehnuteľnosť a ďaleko viac ako len pozemok s halami. Vo viacerých lokalitách krajín SVE sú navrhované halové plochy s kanceláriami – na kľúč s cestným napojením, parkoviskami a kompletnou infraštruktúrou. Špecifické požiadavky na výrobné podniky budú zohľadnené pri individuálnej úprave budovy a techniky a spoločnostiam bude ponúkaná rozsiahla podpora pri vybudovaní prevádzky. 

Modulárne rozdelenie hál

Modulárne rozdelenie hál od 1.600 m2– ideálne pre stredné a malé podniky, ktoré chcú získať nové trhy, byť bližšie ku zákazníkom alebo znížiť náklady.

Riešenia na mieru

Znížiť kusové náklady, využívať daňové zvýhodnenia, dobývať nové trhy. Pre mnohých západných podnikateľov už nie je aktuálna otázka, či je potrebné rozšíriť výrobu do východoeurópskych krajín.

Ide už len o to Kde a Ako

IPEC GROUP ponúka ako alternatívu k samostatne organizovanému založeniu prevádzky produkt IPEC POINT, ktorý predstavuje špeciálne pre stredné podniky koncept na kľúč. Namiesto toho, aby ste sa postarali o zabezpečenie vhodného pozemku, povolení, dodávateľa stavby, dotácie na investície a o úrady máte so spoločnosťou IPEC GROUP voľbu prenajať si hotovú prevádzky na kľúč – postavenú na mieru podľa Vašej potreby.

Koncept budovy

Moderné haly, navrhnuté podľa západných stavebných a bezpečnostných štandardov sú vysoko flexibílne a rozšíriteľné cez voľne voliteľné moduly od 1.700 m². Optimálny konštrukčný raster so železobetónovými stĺpmi dovolí voľné rozdelenie priestoru.

Vysoká nosnosť podlahy v hodnote 50 kN/m² je orientovaná na umiestnenie strojov, svetlá výška haly je 9,7 metrov. Budovy sú vybavené sprinklerovým zariadením a majú vysoký štandard technického zariadenia.

Individuálne zohľadnenie užívateľských požiadaviek na budovu a technické zariadenie budovy – základy pod stroje, vodivé podlahy, kancelárie v blízkosti výroby, špeciálny vstavky, klimatizácie atď. – je podľa dohody možné.

K hale patria aj kancelárske a sociálne plochy, ktoré majú miesto na poschodí modulov – kvôli lepšiemu prehľadu s vnútornými oknami do haly.

Každý IPEC POINT disponuje s vlastným parkoviskom, zastrešenou nakladacou zónou s veľkými bránami. Technické vybavenie zodpovedá západným štandardom. K dispozícií sú aj vonkajšie plochy na uskladnenie a špeciálne využitie. Existuje delenie bezpečnostnej techniky voči susedným modulom.