Termálne kúpalisko Kováčová sa zmení na Holidaypark

  • 19. 5. 2008

[caption id="attachment_9870" align="alignright" width="300"]Pre všetky objekty (aquapark, wellness centrum, hotel a ostatné ubytovacie kapacity vyššej kategórie) bolo nutné uvažovať a navrhnúť modulové riešenie rozširovania kapacít nad uvedený rámec. V prípade vybudovania aquaparku sa plánuje miesto realizácie ponechať na súčasnom termálnom kúpalisku. Aquapark musí tvoriť s wellness centrom a hotelom jeden funkčný celok – priamy prechod do wellness centra a ubytovacích kapacít bez nutnosti opustiť areál. Súčasťou areálu musia byť šatne a sociálne zariadenia pre návštevníkov umiestnené v interiéri, ako aj v exteriéri. Služby, ktoré bude aquapark poskytovať sú nielen teplé sedacie a oddychové bazény, ale aj vodné atrakcie, tobogány, športoviská (beach volejbal, futbal, minigolf), či reštauračné stravovanie a stravovanie formou rýchlo občerstvenia.

Wellness centrum, ktorý bude tvoriť jeden funkčný celok, musí byť koncipované ako bezbariérové pre osoby s obmedzenou pohyblivou schopnosťou s minimom viacúrovňových prevádzok a prechodov. Vo vodnom svete nachádzajúci sa vo wellness centre si prídu na svoje najmä deti.

Spoločnosť plánuje výstavbu hotela 4-hviezdičkovej kategórie s kapacitou 150 lôžok. Hoteloví hostia budú mať vlastný prístup do wellness centra, ale aj možnosť návštevy centra bez potreby vstupu do hromadných šatní. V priestoroch hotela sa navrhuje kongresová sála s dostatočnou kapacitou prednáškových sál a rokovacích miestností. Súčasťou hotela bude aj poskytovanie sociálnych služieb (kaderníctvo, obchodné oddelenia), ktoré budú každému návštevníkovi prístupné, ale aj športové plochy ako fitness, či golfový trenažér.

Výstavba komplexného, rekreačného areálu na doteraz plne využívanom pozemku pozitívne prispeje k skvalitneniu služieb, príjemnému odpočinku a relaxu.

Obrázky:
1 – Termálne kúpalisko Kováčová v súčasnosti
2+3 – Navrhovaný projekt pre aquapark