Slovenský development a realitný trh španielskymi očami

  • 8. 7. 2007

[caption id="attachment_10042" align="alignright" width="300"]Prvé dôležité stretnutie? Banky. Generálny riaditeľ spoločnosti, p. Bruno Navarro Tomás, hneď na začiatku vysvetlil prečo. Jednoducho pri projektovom financovaní je to ako uzavretie manželstva s danou bankou. Podobností je tam vraj naozaj mnoho. Musím priznať, že väčšina stretnutí a prvotných rokovaní v bankách bolo pre nás príjemným prekvapením, pretože sme neočakávali takú úroveň priblíženia tomu, čo spoločnosť v Španielsku považuje za štandard – tak z hľadiska profesionality bankárov, ako najmä z hľadiska obchodného nastavenia podmienok projektového financovania. Prekvapenie? Možnosť komunikácie v španielčine. Až na výnimky sa v každej banke, s ktorou sme komunikovali našiel človek, ktorý hovoril plynule španielsky. Treba uznať, že to v mnohom rúca bariéry. Na druhej strane stálo i jedno nedávne negatívne prekvapenie od banky, kedy po niekoľkomesačných rokovaniach a nastavovaniach projektu podľa určitých požiadaviek a parametrov došlo ku schváleniu podmienok diametrálne odlišných od indikatívnej ponuky, s niekedy až protichodnými odôvodneniami, a samozrejme pre nás neakceptovateľných. Na takéto jednanie banky zrejme nie je zvyknutý žiaden developer, nech je z akejkoľvek krajiny. Našťastie sú tu i banky, v ktoré máme plnú dôveru. Ľudí, s ktorými sme sa stretli považujeme za skutočných odborníkov vo svojom odbore a čo je v tomto momente najdôležitejšie, máme v nich, i banku, ktorú zastupujú, plnú dôveru.

Keď sa však ešte vrátim na začiatok, nedá mi nespomenúť si na prvé rokovania so slovenskými subjektmi a taktiež priamo s majiteľmi nehnuteľností, ktoré nám v priebehu jedného dňa štyrikrát ponúkli ten istý „kúzelný“ projekt, ktorý ponúkajú už veľmi dlho každému cudzincovi, ktorý sa objaví v ich dverách. Našťastie, v ďalších dverách nám ponúkli iný „čarovný“ projekt, s podčiarknutím faktu, že nejde o taký podvod akým je projekt spomínaný pred chvíľou, čím sme za pár hodín ušetrili čas a peniaze.

Naším prvým projektom, pod hlavičkou firmy POSCA Slovakia (ako dcérskej spoločnosti CONSTRUCCIONES POSCA) bola maličká zóna 18 rodinných domov v jednej dedinke pri Bratislave. Pri úvodných rokovaniach s firmou, ktorá predávala už rozparcelovaný pozemok s komplet infraštruktúrou nám prezentovali harmonogram postupu prác. Keďže to boli architekti, ponúkli nám aj projekčnú a inžiniersku činnosť. Podľa harmonogramu sme k dnešnému dňu mali mať minimálne pod strechou všetky domy. To by však nemohlo dôjsť k niekoľkomesačnému sklzu v odovzdaní projektov i vo vydávaní stavebného povolenia.

Vo všeobecnosti možno povedať, že zatiaľ sa u nás Slovensko zapísalo na mapu prevažne pozitívne. Po roku prítomnosti realizujeme prvý projekt (pod hlavičkou JV s malou slovenskou stavebno-developerskou firmou) a v príprave máme ďalšie tri. Od začiatku rátame s „bežnými projektovými komplikáciami“ a občas natrafíme na tie nepredvídané. Zatiaľ sa našťastie podarilo vždy i tieto vyriešiť. Ešte i po dlhom čase občas natrafíme na rozdielnosť v systéme alebo na iný uhoľ pohľadu, čo však možno nevyplýva len z odlišnosti pôvodu, ale mnohokrát jednoducho z individuality každej osobnosti a každej firmy.

Autor: Klára Čvikotová, POSCA Slovakia, s.r.o.