Slovensko dobieha deficit v rozvoji PPP projektov

  • 24. 3. 2010

Projekty verejno-súkromných partnerstiev (PPP) sú možnosťou financovania mimo štátneho rozpočtu a rýchlosťou výstavby významným prínosom nielen v budovaní dopravnej infraštruktúry, ale aj v komunálnych službách, zdravotníctve či sociálnej oblasti. Sektorovo pestrý network odborníkov z radov samospráv, podnikateľského a akademického sektora analyzoval aktuálny stav PPP projektov na regionálnom seminári s príznačným názvom Dušan Janičkovič z Agentúry na podporu výskumu a vývoja poukázal na možnosti využitia PPP projektov v partnerstvách výskumných a vývojových pracovísk, programoch EÚ zameraných na technologické inovácie, konkurencieschopnosť, energetické úspory či zamestnanosť. V definovaní priorít pre výskum a vývoj musí hrať rozhodujúcu úlohu priemysel. „Výhody pre súkromný sektor sú nepochybné: získa prostriedky na výskum, na ktorý by v čase krízy inak nemal, ako aj možnosť využiť špičkové európske výskumné pracoviská, a tým profitovať z patentovania resp. následnej sériovej výroby,“ rozviedol Janičkovič.

Ako dodal, financovanie aktivít v rámci PPP je možné prostredníctvom nástroja 7. RP: http://cordis.europa.eu/…dc/index.cfm, Európskej Investičnej banky (EIB) www.eib.org alebo prostriedkami tzv. Risk-Sharing Finance Facility (RSFF).

Podujatie podporili na úrovni generálneho partnera pre regióny INVA GROUP a.s. a hlavným partnerom bola spoločnosť MS Architekti s.r.o.

Obrázky – Alfa 04 (1, 2), Skanska ID (3), KSK (4)
1 – Nadhľad Alfa 04
2 – Diaľnica D1
3 – Diaľnica A1 v Poľsku
4 – Administratívno-kreatívne centrum v Košiciach