Rozvoj priemyselných parkov na východe čaká opätovné oživenie

  • 25. 4. 2010

V minulosti sa na Slovensku ozývali hlasy, že v budovaní priemyslených parkov sme už „zmeškali vlak“. Nástup svetovej finančnej a hospodárskej krízy ich ešte zosilnil. Dnes sa však zdá, že to tak nie je. Väčšina odborníkov z radov miestnych i krajských samospráv, rozvojových a podnikateľských agentúr, projektových organizácií, ale aj existujúcich priemyslených parkov, investorov a výrobných firiem, ktorí sa 21. 4. 2010 stretli v Košiciach na diskusnom stretnutí internetového časopisu Stavebné fórum.sk Na realizácii projektu „Revitalizácie tradičných industriálnych zón v juhovýchodnej Európe“ – ReTinA sa na jar 2009 dohodlo 10 miest a inštitúcií z daného európskeho regiónu. Okrem Košíc ide o zástupcov z Maďarska, Rumunska, Talianska, Bulharska, Grécka a Slovinska.

Podľa Martina Jerguša (ÚHA Košice) ním chce mesto Košice riešiť územie areálu bývalých SMZ. Najmä zlepšiť životné prostredie bytoviek sídliska Ťahanovce, vybudovať nadregionálne obchodno-spoločenské centrá, zoptimalizovať cestnú dopravu a prepojiť sídlisko na systém koľajovej dopravy, prepojiť pešie a cyklotrasy a vytvoriť podmienky pre strategického investora a financovanie jeho košických zámerov.

Obrázky – Inva Group, ÚHA Košice, SARIO

1 – Košice (letecký záber)
2, 3, 4 – IPSA: Priemyselný park Košice – Šaca
5 – Mapa SR: Industriálne a logistické parky podľa objemu investícií
6 – Ťahanovce, Magnezitárska – aktuálny stav
7 – Tabuľka: Priemyselné parky a pripravované lokality