Renesancia dreva ako stavebného prvku modernej architektúry

  • 7. 10. 2009

Prvý októbrový deň sa v Bratislave konal podnetný seminár Nové technológie drevostavieb – produkty, prefabrikácia, aplikácie so zreteľom na energetickú efektívnosť. Podujatie s aktuálnou témou renesancie dreva ako stavebného materiálu zorganizovala spoločnosť proLignum v spolupráci s proHolz Austria a obchodným oddelením rakúskeho veľvyslanectva. Po prednáškach slovenských a rakúskych rečníkov panelu sa architekti, stavební inžinieri, dodávatelia i novinári zúčastnili nasledujúci deň na exkurzii vo Viedni – obhliadke stavieb prezentovaných na seminári.

Mühlweg – príklad rýchlej výstavby obytných domov

Prvou zastávkou bol obytný komplex Mühlweg (Mlynárska cesta) nachádzajúci sa v satelitnej nízkopodlažnej zástavbe severovýchodnej časti rakúskej metropoly. Na projekt vypísali architektonicko-urbanistická súťaž a niekoľkohektárový pozemok vo vlastníctve mesta rozdelili na tri stavebné parcely – A, B, C. Na každej z nich mohol vzniknúť originálny a pritom odlišný architektonický (a aj urbanistický) návrh.

V zóne A (84 bytových jednotiek) realizoval svoj víťazný projekt špičkový rakúsky architekt v oblasti drevostavieb Johannes Kaufmann. Vsadil na jednoduchý, ale účelný urbanizmus tvarovo čistých „kvádrov“ – v kombinácii s jednou „kockou“. Z celkového počtu 4 domov sú 3 obytné, štvrtý je kvázi radový 4-podlažný rodinný dom. Rakúska technická norma túto výškovú hladinu umožňuje.

Jemne zalomený objekt výrobnej a skladovej haly a L-kové drevené nosníky s dĺžkou cez 20 metrov to svojím vyznením dokazovali. Tie sa opierali na protiľahlej betónovej stene, nad ktorou trónili svetlíky na presvetlenie haly. Celá konštrukcia strechy bola tak obalená do plastovej strešnej fólie tmavošedej farby s prichytávacími nitmi v pravidelnom rastri, čo vytváralo zaujímavý kontrast s drevom.

Po degustovaní mladého vína sa zakončilo putovanie po výnimočných moderných drevených stavbách u našich rakúskych susedov. Ostávame s pocitom, že napriek dosiaľ ešte nie celkom objaveným „dimenziám“ dreva u nás, sa tento stav veľmi rýchlo pozitívne zmení. Auf wiedersehen in der Slowakei!

Foto – autor
1 – Obytný dom v zóne A – Mühlweg/Wien
2 – Obytný dom v zóne B – Mühlweg/Wien
3 – Obytný dom v zóne C – Mühlweg/Wien
4 – Obytný dom – Spöttlgasse/Wien
5 – Obytný dom – Am Hofgartel/Wien
6 – Handling Center West – letisko Schwechat
7 – General Aviation Center (VIP hangár) – letisko Schwechat
8 – Weingut Heinrich – Gols/Burgenland