Realitný svet cez prizmu globálnej krízy

  • 4. 11. 2008

[caption id="attachment_9620" align="alignright" width="300"]Realitný svet cez prizmu globálnej krízy[/caption]

Byť úspešným staviteľom či majiteľom nehnuteľnosti bolo, je i zostane strategickým cieľom všetkých generácií. Dvojnásobne toto konštatovanie platí dnes, keď dochádza pravdepodobne k najväčšiemu rozkolísaniu dosiaľ stabilnej svetovej ekonomiky za posledných osemdesiat rokov, keď sa onen priepastný nepomer medzi skutočnými a virtuálnymi peniazmi vo svete stáva zo dňa na deň očividnejší.

Štvrtý ročník medzinárodnej odbornej konferencie Real Estate Market (REM) > Slovakia 2008 – Veľtrh investičných príležitostí, ktorú pripravuje internetový časopis Stavebné fórum.sk v spolupráci s Obchodným oddelením Rakúskeho veľvyslanectva v SR na 26. novembra 2008 v bratislavskom Penati klube, na najnovšie dianie pohotovo zareaguje, a stane sa tak vyvrcholením celoročnej aktivity nášho média prinášajúceho informácie zo sveta developmentu, realitného trhu, stavebníctva, architektúry, dizajnu, výtvarného umenia a životného štýlu. Avizovaná dramaturgia i zloženie účastníkov sľubuje nielen pestrosť tém, ale rovnako vysokú úroveň ich profesionálneho podania. Zástupcovia renomovaných spoločností a peňažných ústavov sa ich zhostia ako špičkoví znalci svojho odboru s tomu primeraným širokým záberom a hlbokou fundovanosťou.

Dramaturgický profil konferencie REM > Slovakia 2008, Veľtrh investičných príležitostí má ambíciu nielen reflektovať uplynulé a prebiehajúce trendy, ale takisto formulovať z nich plynúce závery pre súčasnosť, no zároveň s akýmsi výhľadovým okienkom do najbližšej budúcnosti. Nie náhodou sa jej ideová os vinie okolo obrovského sveta realít – tentoraz však nie ako problematika sama osebe, ale videná cez prizmu aktuálneho smerovania celosvetovej krízy.

V prvej tematickej rovine nazvanej Rezidenčné bývanie – synonymum komfortu či prestíže? konferencia ponúkne definíciu i porovnanie aktuálnych štandardov a parametrov, analýzu dopadu finančnej krízy na cenotvorbu, ako aj výhľady tohto významného segmentu realitného trhu z hľadiska dopytu a ponuky. V ďalšej oblasti – Právo a dane sa jej účastníci dozvedia viac o čerstvých novinkách i očakávaných zmenách na čoraz zložitejšom a rozľahlejšom legislatívnom poli nehnuteľností. Kapitola Facility management – nevyhnutný faktor úspešnosti projektu prinesie prierez najnovšími trendmi ohľadom komplexnej dodávky tohto produktu z pohľadu jeho veľkého poskytovateľa, vrátane moderných inovatívnych koncepcií a softvérovej podpory. Súčasne podrobí túto oblasť testu, či dokáže pružne reagovať a ponúkať výhodné riešenia aj v krízových časoch. Opačnou stranou tematickej osi a zároveň myšlienkovou pointou celej konferencie by sa mal stať najpálčivejší otáznik dneška, ktorý ponesie názov Finančná kríza – začiatok kolapsu či výzva doby? Už z tejto formulácie je zrejmé, že sa bude zaoberať stabilitou slovenského bankového sektoru ako spoľahlivého premostenia krízového obdobia a možnými dopadmi hypotekárnej krízy na vrcholiaci rozmach investičného developmentu. Zároveň sa pokúsi dať odpoveď na otázku, či je nastupujúci útlm stavebníctva odrazom celosvetovej krízy alebo koncom stavebného boomu prinajmenšom v Bratislave, ako aj na horúcu dilemu, či kupovať nehnuteľnosť teraz alebo radšej vyčkať.

Generálnym partnerom IV. medzinárodnej odbornej konferencie Real Estate Market > Slovakia 2008, Veľtrh investičných príležitostí bude (tak ako v prípade všetkých tohtoročných diskusných stretnutí) HB Reavis Group, a.s., hlavným partnerom spoločnosť ASP, a.s. a partnermi ČSOB, Deloitte, Prvá stavebná sporiteľňa a SALANS, v.o.s.