Rakúske dni pasívnych domov 2009 – exkurzia do možnej slovenskej budúcnosti?

  • 17. 11. 2009

6. 11. uskutočnila ecoplus International – Hospodárska agentúra Dolného Rakúska na Slovensku spolu s jej rakúskou matkou exkurziu do okolia Viedne a St. Pöltenu spojenú s obhliadkou pasívnych domov rôznych funkčných využití. Akcie ako súčasti už VI. ročníka Rakúskych dní pasívnych domov sa mohli zúčastniť jednak architekti, developeri a dodávatelia, jednak zástupcovia štátnej a obecnej správy z okolitých krajín. Asi 30 účastníkov absolvovalo po obhliadkach pasívnych objektov aj B2B rozhovory v novom Hospodárskom centre Dolného Rakúska v St. Pöltene.

Obytný dom – Höfftgasse, Viedeň

Začiatok exkurzie odštartovala obhliadka ešte rozostavaného bytového objektu v 11. okrese Viedne na Höfftgasse, neďaleko oddychovej zóny Donauauen. Návrh z ateliéru architekta Wernera Hackermüllera prezentoval na mieste autor osobne. Projekt obsahuje 37 nájomných bytových jednotiek od 50 do 130 m2 a podzemné garáže prístupné priamo z ulice. 3-podlažný dom, ktorý výškovou hladinou rešpektuje okolitú zástavbu, je navrhnutý s ustúpeným posledným podlažím, ktoré tento priestor využíva na terasy.

Konštrukčne je založený na báze dreva – masívnej drevenej konštrukcie s vysokým stupňom zateplenia a zvukovej izolácie. Na betónových základoch a stenách suterénu sú postavené drevené hranoly s tepelnou izoláciou (obvodové steny), ďalej nosné drevené lepené steny z preglejky (hrúbky 10 cm), ktoré sú aj ako deliace v rámci bytu. Stropy sú takisto z drevených lepených panelov príslušnej statickej dimenzie.

Treba pripomenúť, že objekt je navrhnutý ako vzorový ekologický projekt a dostal od Rakúskeho ekologického inštitútu najvyšší počet bodov – 1 000. Dosahuje spotrebu energie 11,7 kWh/m2/rok, pričom mu k tomu pomáhajú aj slnečné kolektory (80 m2) na plochej streche. Objekt kvality pasívneho domu má zabezpečené aj komfortné vetranie s permanentným prísunom čerstvého vzduchu bez prievanu resp. žiadnych nadmerne studených plôch.

Ku každému bytu sú priradené aj voľné plochy – na prízemí sú to záhradky, na poschodí loggie resp. balkóny (s presklenou stenou až po podlahu, s posuvným otváraním krídla) a na strešnom podlaží sú to terasy, tiež s celopresklenou stenou. Prví nájomcovia si tak budú môcť vychutnať tieto lákavé bonusy už v máji budúceho roka.

Záver exkurzie sa odohral v centre Dolného Rakúska – St. Pöltene. Miestom bolo naozaj impozantné architektonické dielo od architektov Gschwantner&Milbacher – Business Center Lower Austria. Tu predniesli svoje prezentácie riaditeľ Helmut Miernicki a Ing. Ernst Michael Jordan na tému významu činnosti ecoplus a hospodárnosti pasívneho domu.

Navzdory nepriazni počasia veľmi úspešnú a podnetnú exkurziu zakončili B2B rozhovory medzi účastníkmi a zástupcami rakúskych firiem z oblasti stavebníctva, resp. architektonických ateliérov. Je preto dobré byť optimistom. Aby sme ponúkané skúsenosti v realizácii pasívnych domov od rakúskej strany prevzali a v blízkej budúcnosti aplikovali na Slovensku. Aby sa k nám raz mohli prísť pozrieť tí, ktorí teraz len začínajú…

Foto – autor
1 – Obytný dom – Höfftgasse/Viedeň
2 – Kancelársky objekt – ENERGY Base/Viedeň – južná fasáda
3 – Kancelársky objekt – ENERGY Base/Viedeň – detail fotovoltaického panela
4 – Kancelársky objekt – ENERGY Base/Viedeň – vnútorné tieniace žalúzie
5 – Vzdelávací campus/Leobendorf – celkový pohľad
6 – Vzdelávací campus/Leobendorf – hudobná sála
7 – Vzdelávací campus/Leobendorf – schodisko
8 – Business Center Lower Austria