Prof. Štefan Šlachta: Som asi jeden z mála, čo sa teší z finančnej krízy

  • 15. 12. 2008

[caption id="attachment_9504" align="alignright" width="300"]

Na minulotýždňovom diskusnom stretnutí Stavebného fóra.sk Realitný trh 2008 > 2009 – Bilancie a plány, ste povedali, že „novostavbu nepredáva vizualizácia, ale pôdorysy, ktorých kvalita býva často tragická“. Mohli by ste konkretizovať, čo najviac vyčítate súčasným projektom rezidenčného bývania?

V mnohých prípadoch sú to najmä nekvalitné dispozičné riešenia. To je napríklad zlá orientácia voči svetovým stranám, zlá prevádzka bytu – povedzme miešanie sa nočnej, tichej a hlučnej dennej prevádzky, výťah za stenou spálne, nezariaditeľné plochy atď. Domy sú často nedostatočne alebo zle vybavené službami, technická vybavenosť je problematická, či už vo vzťahu k susedom, ku komunikáciám alebo v teréne bývajú osadzované veľmi často zle.

Jednou z kľúčových úloh, ktoré ste si pri nástupe do funkcie hlavného architekta vytýčili, bolo riešiť významné investície verejnými súťažami. Pozitívne na nich je, že pri voľbe optimálneho variantu realizácie daného zámeru sa diapazón výberu rozširuje, čo môže jeho architektonickému aj urbanistickému začleneniu sa do existujúceho prostredia iba prospieť.

Súťaže považujem za veľmi potrebné. Nejde len o hľadanie optimálneho riešenia, súťaže sú aj šancou pre mladých a tiež znamenajú určitú kontrolu odbornej i širokej verejnosti. Ak sa však ani veľké štátne projekty neriešia súťažou, je to veľmi zlý signál – viď dnes športové stavby.

Ako naproti tomu hodnotíte najnovší trend vedenia mesta prizývať do rozhodovania o výsostne odborných otázkach radových obyvateľov? Na pohľad demokratický princíp totiž prijatie konečného projektu predlžuje a odďaľuje – často aj na úkor naliehavého riešenia ich bytostných potrieb či fungovania mestského organizmu (príklad: Starý most).

Známe hlasovanie SMS-kami nebol najlepší nápad. Referendum by malo byť napríklad o funkcii v tej či onej lokalite, ale nie o odborných otázkach. Chýba mi najmä širšia odborná diskusia o veciach. Inak je to len podporovanie trendu – všetci rozumejú všetkému.

Vráťme sa k dvom z 10 úloh, ktoré ste si v roku 2006 stanovili: „Brániť živelným riešeniam a živelnému rastu mesta (dôsledne vyžadovať rešpektovanie regulatívov a územného plánu) a vypracovať koncepciu riešenia panorámy mesta a výškových dominánt.“ Ako vidno, Bratislave sa prihodil pravý opak – živelný vývoj v podobe „mrakodrapizácie“ postihol najciteľnejšie mestskú časť Ružinov, ktorá sa má čoskoro zmeniť na „riedky les výškových budov“ a výrazným spôsobom tak zmeniť pôvodne malebnú siluetu mesta.

Nevidím to celkom tak. Zatiaľ sme dokázali uchrániť historické jadro pred nevhodnými stavbami, centrálnu zónu pred vstupom výškových objektov. Žiaľ, v niektorých mestských častiach je tento problém okatý. Ale vznikajú tieto stavby živelne, keď sú všetky povolené, opečiatkované? Natíska sa otázka, ako prišli k týmto pečiatkam. Niekde je to úplne jasné, inde sa môžeme len domnievať. Výškové stavby majú svoje oprávnenie len na urbanisticky správnych miestach – významné križovatky, signálne či orientačné body a vtedy, keď čosi hovoria. Ak nie, tak sú omylom.

Možno to zhodnotiť aj tak, že v čase Vášho ujatia sa funkcie bol už vlak naplno rozbehnutý? Prečo sa ale nepodarilo bratislavské mrakodrapy sústrediť maximálne do 1–2 ohnísk, ako je to v európskych metropolách bežné?

Tradícia roztrúsených výškových domov vznikla už za socializmu – Presscentrum na jednej strane, „kukurica“ vojenského internátu na druhej strane, televízia v Mlynskej na tretej strane a hotel Kyjev medzi tým. Po prijatí územného plánu sa akési hniezdo skutočne koncentrovalo do priestoru okolo Apollo mosta. Zárodky lokálnych centier ako napríklad Polus boli založené už pred rokom 2006. Rovnaký problém je vo väčšine európskych miest. Koncentrácia mrakodrapov sa darila najmä v amerických „downtownoch“, kde však okrem nich je potom už zväčša nízka zástavba – napríklad v Los Angeles.

Môžete na záver uviesť krátky výpočet toho najvýznamnejšieho, čo sa Vám na poste hlavného architekta doteraz podarilo presadiť na prospech mesta i jeho obyvateľov?

To najpodstatnejšie je, že funkcia hlavného architekta je v zákone a je pripravená pôda pre nástupcu.