Prieskumy, štatistiky, reporty – ako sa v nich zorientovať?

  • 11. 3. 2009

[caption id="attachment_9286" align="alignright" width="300"]

Pozor na falošný optimizmus

Netreba sa tiež nechať strhnúť štatistikou, ktorá používa vo väčšine prípadov retrospektívny záber. Ak sme nedávno napísali, že podľa najnovšej správy CBRE vlaňajší dopyt po administratíve a logistike lámal rekordy, vyvodzovať z tohto konštatovania pozitívny prognostický záver by bolo neuvážené. Vykázané čísla reprezentovali totiž kombinovanú výslednicu predkrízovej konjunktúry a dobiehajúcej zotrvačnosti počas prvej fázy nastupujúcej recesie, ktorá sa časovo kryje s momentálne najčastejšie hodnoteným štvrtým kvartálom 2008. A pretože príznačnou pracovnou metódou je v poslednom období zvýšený dôraz na čísla či ukazovatele sledované a vyhodnocované za kvartálny interval, prinášané reporty vyznievajú na prvý dojem falošne optimisticky.

Pokiaľ je už napríklad preukázané, že novovytvorená ponuka kancelárskych plôch v Bratislave za celý rok 2008 (180 000 m2) vykázala oproti predchádzajúcemu roku 2007 nárast o 44 percent, je dnes už viac ako isté, že predpokladaný prírastok v podobe ďalších 164 000 m2 v tomto roku – a to aj pri hypoteticky pretrvávajúcom enormne silnom dopyte – zvýši mieru ich neobsadenosti z doterajších skoro 9 percent na dvojmiestne číslo. Generálny riaditeľ spoločnosti CBRE na Slovensku Jörg Kreindl však považuje prechodne zvýšenú mieru neobsadenosti len za dočasný jav a vývoj v strednodobej i dlhodobej perspektíve vníma pozitívne. „V roku 2010 a neskôr by sme mohli byť konfrontovaní zase s nižšou mierou voľných kancelárskych priestorov,“ pokúsil sa odhadnúť smer, akým sa vývoj uberie.

Keď najdrahšia znamená prestíž

Podľa štúdie C&W Najdrahšie kancelárie sveta prišla vlani britská metropola prvý raz po 9 rokoch o pozíciu najdrahšej spomedzi 202 hlavných kancelárskych lokalít 57 krajín sveta. Prvenstvo v cene za ročný prenájom 1 kancelárskeho m2, ktoré sa v danom segmente paradoxne vydáva za istý druh prestíže, získal Hong Kong (1,743 €) a po ňom Tokio (1,649 €). Londýn klesol na tretiu priečku (1,403 €).

Z tohto zorného uhla si Česko – a osobitne Praha s priemernými nákladmi 439 € / m2 / rok – „polepšilo“, keď z 38. pozície v roku 2007 postúpilo na 27. v roku 2008. „V centre Prahy je nedostatok kvalitných kancelárskych priestorov triedy A, čo dlhodobo udržuje vysokú hladinu nájmov. Tie vlani v ČR všeobecne vzrástli, a to najmä vďaka kombinácii niekoľkých faktorov – vyššie stavebné náklady, posilňujúca koruna a v neposlednom rade i vysoký dopyt. Navzdory ekonomickej kríze v tomto roku zaznamenávame zdravú úroveň dopytu zo strany lokálnych i nadnárodných spoločností, nájomcovia však cítia príležitosť na dohodnutie výhodnejších podmienok,“ vysvetlila vedúca oddelenia kancelárskych priestorov C&W v Prahe Radka Novak.

Slovensko si, naopak, „pohoršilo“. Z 39. miesta v roku 2007 kleslo na 44. Hodnota nákladov na kancelárske priestory sa v Bratislave ustálila na 304 € / m2 / rok. „Slovensko naďalej zostáva medzi lacnejšími lokalitami, obzvlášť v regióne strednej a východnej Európy, kde Varšava, Praha i Budapešť ponúkajú nepomerne vyššie nájmy. Z toho by mohlo v budúcnosti profitovať za podmienok, že okrem nižších nájmov ponúkne i kvalifikovanú pracovnú silu a vládnu podporu, ktorá priláka investorov. To, že tento rok pristúpilo k eurozóne, mu veľmi uľahčuje porovnávanie nákladov so západoeurópskymi trhmi. Naproti tomu stredoeurópske krajiny si ponechali svoje lokálne meny a keďže tieto sú voči euru nestále, servisné poplatky stanovené v lokálnych menách ovplyvňuje konverzia,“ komentuje príčiny opačného trendu u nás výkonný riaditeľ bratislavskej kancelárie C&W Andrew Thompson.

Ako vidno, stačí len zmeniť uhol pohľadu, a z nedostatku prestíže je odrazu výhoda…