Predstihové signály vraj svedčia o blížiacom sa bode zlomu

  • 30. 1. 2012

[caption id="attachment_7323" align="alignright" width="300"]

Bez pupočného spojenia s USA, v medziach mierneho rastu

Pokiaľ ide o dostupnosť a cenu úverov, podmienky na Slovensku sú podľa Vaňu neporovnateľne lepšie ako napríklad v Poľsku, Maďarsku či Rumunsku (pozri Graf 7), kde drahé dovozy zvyšujú infláciu. Navyše, Maďarsko zažíva už opakovane návrat menových kríz. Ako dodal, rezervná masa peňazí v bankách výrazne ovplyvňuje úverový proces. Pokiaľ sa rast objemu peňažnej zásoby v eurozóne spomalí, vyvolá to automaticky sťaženie dostupnosti úverov.

Zatiaľ čo index podnikateľskej dôvery v Nemecku v závere roka 2011 príjemne prekvapil, index spotrebiteľskej dôvery na Slovensku klesol na úroveň roka 2009. V dôsledku turbulencií na dlhopisovom trhu v eurozóne platí SR trojnásobnú rizikovú prirážku (pozri Graf 8). Signály z predstihového barometra o tom, čo by mohlo prísť, však podľa Vaňu svedčia o blížiacom sa bode zlomu. „Oproti roku 2008, keď sme boli pupočnou šnúrou spojení s USA, je tentoraz rozdiel v tom, že naša ekonomika sa navzdory kanonáde pesimistických informácií drží v medziach mierneho rastu, lebo tamojšia situácia ju už natoľko nepotápa,“ myslí si Vaňo.

Ako však rečník v závere prezentácie sám upozorňuje, finančné trhy ako komplexné a komplikované systémy podliehajú neustálym zmenám, preto komentáre a názory v nej obsiahnuté majú výlučne informačný charakter, bez akejkoľvek ambície slúžiť ako poradenstvo. Môžu byť len časťou podkladov na tvorbu investičnej stratégie, spolu so zvážením skúseností, znalostí a finančnej situácie investora.

Mapka – Certifikované zelené budovy v Európe
Graf 1 – Strategické dlhodobé prenájmy v hlavných mestách strednej a východnej Európy (modrá = na menej ako 5 rokov, červená = na 5 až 10 rokov, žltá = na viac ako 10 rokov)
Graf 2 – Vývoj celkového objemu kancelárskych priestorov kategórie A a B v rokoch 2008 až 2011 (polročná periodizácia)
Graf 3 – Vývoj celkového objemu industriálnych priestorov v rokoch 2008 až 2011 (polročná periodizácia)
Graf 4 – Finančný trh vs. reálna ekonomika
Graf 5 – Finančný trh vs. realitný trh
Graf 6 – Osud otvorených ekonomík
Graf 7 – Dostupnosť a cena úverov
Graf 8 – Riziková prirážka Slovenska
Graf 9 – Prečo tak záleží na stabilite eura?

Zdroj a grafy – Colliers International, Volksbank Slovensko