Pracovné raňajky komunikačnou platformou aj v roku 2010

  • 17. 1. 2010

Ubehol necelý rok odvtedy, čo internetový časopis Stavebné fórum.sk prišiel s novým produktom – pracovnými raňajkami a s jasnou definíciou ich cieľa: hľadať odpovede na naliehavé problémy dneška, zároveň však poskytnúť účastníkom čosi viac ako len klasický model prezentácia-otázky-odpovede. Pridaná hodnota podujatia, ktoré sa za ten čas osvedčilo, spočívala v založení inovatívnej komunikačnej platformy, na ktorej začali zástupcovia štátneho, komunálneho i súkromného sektoru v čase neradostnej makroekonomickej situácie diskusiu.

Faktory v podobe reťaze príčin a následkov

Nad prvou akciou tohto druhu, ktorá sa pod názvom Pripomeňme si niekoľko výrokov, odhadov a prognóz zo spomínaných vlaňajších pracovných raňajok a porovnajme ich vo svetle toho, do akej miery sa naplnili či nenaplnili.

Zdenko Krajčír (IFP Ministerstva financií SR):
„Znovunaštartovanie klesajúcej slovenskej ekonomiky možno predpokladať tam, kde sa zadrhla – teda v priemyselnom sektore.“ (začína sa pomaly potvrdzovať)

Mikuláš Cár (NBS):
„Budeme radi, ak v roku 2009 zostaneme vôbec plusoví.“ (V septembri 2008 sa rast HDP na rok 2009 odhadoval na 6,5 %, v novembri na 4,6 %, prognózy z konca januára 2009 spomínali už iba 2,4 % a najnovšia aktualizácia za 3. kvartál 2009 skončila pri medziročnej hodnote –4,8 %)

Juraj Barta (Slovenská sporiteľňa):
„Vzhľadom na to, že po zavedení eura tu už nebude politika centrálnej banky, ktorá by robila protiinflačné opatrenia, v ďalších rokoch nám hrozí rast inflácie.“ (zatiaľ sa nepotvrdilo)

Juraj Karpiš (INESS):
„Sme úplne závislí od toho, čo sa bude diať v najväčších ekonomikách sveta – USA, EÚ a Japonska. Pre SR je neblahé, že jej hospodársky rast bol založený na zahraničných investíciách a že tunajšie podniky prišli o svojich klientov v zahraničí.“ (potvrdilo sa)

Mozaika indikátorov hospodárskej prosperity

Význam makroekonomických prognóz pre verejnú správu i štátny rozpočet je určite nesporný. Vyčítať zo spletitého klbka denne aktualizovaných makroekonomických údajov krajiny širšie, hlbšie či vyššie súvislosti však nie je jednoduché. Tým viac, že prichádzajú z viacerých zdrojov súčasne (NBS, ŠÚ SR, MF SR, ÚPSVR, Eurostat), pričom metodika ich vyhodnocovania býva rôzneho druhu. Mesačná či medziročná miera evidovanej nezamestnanosti, miera inflácie podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien Európskej únie, HDP z pohľadu medziročnej zmeny alebo jeho skutočnej hodnoty, pomer príjmov a výdavkov pri tvorbe štátneho rozpočtu, pomer dovozu a vývozu v zahraničnom obchode, mesačná alebo ročná zmena v priemysle a stavebníctve, ratingy dlhodobých záväzkov SR – to je podstatná časť mozaiky o tom, ako sa Slovensku darí po stránke ekonomickej. Základné indikátory (export, priemyselná produkcia) vykazujú, žiaľ, stále záporné, aj keď čoraz menšie hodnoty.

Kam speje donedávna neotrasiteľná makroekonomická stabilita štátu, ako vyzerá podnikateľské prostredie na Slovensku v roku 2010, aké stimuly pripravuje štát na podporu súkromného sektora, dopad vývoja HDP na trh nehnuteľností či možnosti hlavného mesta SR pri zmierňovaní nepriaznivej krízovej bilancie – to sú základné otázky, ktoré sa pokúsia objasniť aktívni účastníci prvých tohtoročných pracovných raňajok Stavebného fóra.sk. Tie sa pod záštitou bratislavského primátora Andreja Ďurkovského uskutočnia zajtra 19. 1. 2010 od 9 do 11.30 hod. v hoteli Apollo Hotel pod názvom Makroekonomika 2010: koniec recesie? V diskusii vystúpia obidvaja vlaňajší aktívni rečníci – Juraj Barta (Slovenská sporiteľňa) i Juraj Karpiš (INESS), ďalej Ivan Čarnogurský (IPEC Management) a Róbert Kičina (Podnikateľská aliancia Slovenska). Hlavným partnerom podujatia je spoločnosť MS architekti, s.r.o.

Ilustračné foto – autor