Polyfunkčný objekt ParkProject na Mikovíniho ul.

  • 13. 8. 2007

[caption id="attachment_10028" align="alignright" width="300"]Autorom projektu je architekt Peter Moravčík, ktorému sa pomocou moderných, ale čistých architektonických prvkov podarilo dosiahnuť príjemný efekt moderného polyfunkčného objektu so svojím vlastným výrazom. Veľké presklené plochy ako v „horizontále“, tak aj vo „vertikále“ v kontraste s jednoduchou a čistou plochou fasády a tieniacimi prvkami vonkajších žalúzií, tak pôsobia nekonfrontačne a zdôrazňujú samotnú čistotu dvoch hlavných výrazových línií – horizontálnych a vertikálnych.

Tento projekt, ako aj veľa ďalších v investičných zámeroch resp. v realizácii, sú dôkazom veľkého stavebného boomu, ktorý momentálne „vládne“ v Bratislave, ako aj na celom Slovensku, čoho sme každonne svedkami aj my – obyvatelia tejto krajiny. Treba len dúfať, že tieto stavebné počiny developerov budú naozaj efektívne, nielen v ekonomickej oblasti, ale architektonicky a aj urbanisticky zhodnotia dané lokality. Preto je nutné mať na zreteli, aby sa postupovalo vždy s veľkým citom, nielen architekta, pre dané územie a jeho ďalšie využívanie. Veď „genius loci“ nie je len prázdna fráza. O tom by sme vedeli dlho hovoriť, čo sa v tomto smere dialo za posledných šesťdesiat rokov…