Po päťročnom raste pokles výstavby nákupných centier

  • 23. 4. 2009

Zdalo by sa, že spotrebiteľské postoje a nálady sa počas uplynulého roka nestihli zásadne zmeniť. Ľudia, pokiaľ neberieme do úvahy novovzniknutú vrstvu nezamestnaných, neupustili od svojho zmyslu pre utrácanie, medzi obyvateľmi susedných štátov sa dokonca začína vo veľkom rozmáhať nákupná turistika. Všetko (azda až na tovar dlhodobej spotreby či cenovo prudko padajúce nehnuteľnosti) zostáva naďalej predmetom každodenného, okamžitého a spontánneho záujmu, bez špekulatívne motivovaného vyčkávania či vykalkulovaných úvah. A predsa. Z výsledkov najnovšej štúdie European Shopping Centre Development spracovanej realitnou poradenskou spoločnosťou Cushman & Wakefield vyplýva, že nezanedbateľná časť – až 7 miliónov m2 plánovaných nových nákupných centier je v dôsledku krízy oneskorená, pozastavená alebo úplne zrušená.

Prognostici sa jednoducho sekli. Realita ich veľkorysej predpovede z júla 2008 na rok 2009 sa scvrkla o 40 percent na 10 miliónov m2, pričom rok 2010 čaká ďalší pokles – na celkovo 7 miliónov m2 rozlohy. Pokiaľ sa toto číslo potvrdí, pôjde podľa Cushman & Wakefield (C&W) o najnižší objem expanzie nákupných centier od roku 2005 a zároveň o ukončenie päť rokov trvajúceho rastu ich developmentu.

Európa: pauza ako šanca etablovať sa

Graf: Európske štáty podľa m2 nových nákupných centier za rok 2008

Definície pojmov a ich vymedzenie

Nákupné centrum: Podľa definície ICSC (International Council of Shopping Centres) sa pod tradičným nákupným centrom v slovenských podmienkach rozumie nehnuteľnosť slúžiaca na maloobchodné účely, prevádzkovaná ako jeden celok s celkovou prenajímateľnou plochou väčšou ako 5-tisíc m2 a s minimálne 10 samostatnými jednotkami. Pokiaľ sa teda hovorí o nákupnom centre, myslí sa tým spravidla kombinácia nákupnej galérie a hlavného nájomcu – najčastejšie vo forme hypermarketu či väčšieho supermarketu.

Maloobchodný park: Ide o development zahŕňajúci tri a viac obchodných jednotiek v rámci jedného objektu s celkovou plochou približne 5-tisíc m2 a viac. Súčasťou týchto projektov je vždy parkovisko zdieľané všetkými operátormi v rámci parku. Retail park zvykne vybudovať jediný developer v jednotnom dizajne. Klasickým príkladom je Avion Shopping Park v Bratislave. Typom predajného konceptu, ktorý pripomína maloobchodné parky, je cluster – skupina minimálne troch samostatne stojacich jednotiek umiestnených v tesnej blízkosti. Každá z nich môže mať odlišného majiteľa. Súčasťou bývajú parkoviská – buď spoločné alebo samostatné pre jednotlivých operátorov. Ako príklad môžu poslúžiť komerčné zóny pri IKEA v Bratislave alebo Tesco, Lidl, Terno, Carrefour v Petržalke.

Plánovaná výstavba nákupných centier – hrubá prenajímateľná plocha v m2 (2009 – 2010)
Krajina m2 Nárast %
1. Turecko 2 003 343 42,8
2. Rusko 1 251 866 16,1
3. Francúzsko 1 400 000 8,1
4. Poľsko 1 193 600 19,7
5. Taliansko 1 192 399 10,1
6. Španielsko 1 042 753 10,6
7. Rumunsko 882 193 47,1
8. Nemecko 686 003 5,0
9. Bulharsko 660 786 450
10. Holandsko 632 000 11,1
14. Česko 540 520 28,5
15. Slovensko 520 566 70,6
Nové nákupné centrá v roku 2008 – hrubá prenajímateľná plocha v m2 (01/2008 – 12/2008)
Krajina m2 Nárast %
1. Rusko 1 653 103 23,4
2. Turecko 1 134 603 32
3. Británia 838 455 5,6
4. Španielsko 764 564 8,5
5. Rumunsko 721 342 62,6
6. Taliansko 613 532 5,5
7. Poľsko 575 440 10,5
8. Ukrajina 455,664 28,7
9. Nemecko 335 919 2,7
10. Francúzsko 323 111 2,1
12. Česko 194 838 11,5
22. Slovensko 62 890 -

Ilustračné foto – Europa Passage Hamburg, GUM Moskva
Tabuľky, grafy, definície – zdroj Cushman & Wakefield