Peter Bečár (P3): So špekulatívnou výstavbou treba naďalej počítať

  • 9. 11. 2011

[caption id="attachment_7445" align="alignright" width="245"] Medzi priority vášho inovatívneho podnikania ste zaradili aj obnoviteľné zdroje energie (OZE). Podľa vlaňajšej deklarácie by v budúcnosti mali všetky strechy vašich PointParkov niesť fotovoltické elektrárne. Ako pokračujete v napĺňaní tejto idey, ktorej konečným cieľom má byť presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja?

V Čechách sa nám podarilo úspešne inštalovať solárne panely s celkovým výkonom vyše 8 MWh. Momentálne pripravujeme niekoľko ďalších projektov s inštaláciou fotovoltických elektrární, avšak ich realizácia je ovplyvnená externými faktormi – od technických parametrov fotovoltických panelov až po legislatívu v danej krajine. Myšlienke trvalo udržateľného rozvoja sa aktívne venujeme tiež v ďalších oblastiach, ako sú napríklad tepelné čerpadlá alebo úsporné inteligentné osvetlenia. Prvým nájomcom využívajúcim túto službu sa stala spoločnosť HOPI v PointPark Prague D1, kde sme vďaka inštalácii nových „inteligentných“ svetiel na ploche cca 40 000 m2 znížili náročnosť prevádzky na produkcii CO2 o 353 961 kg ročne a celkové prevádzkové náklady až o 66 %.

Čísla, grafy, tabuľky – prevažne z takýchto kamienkov sa skladá informačná mozaika o úspešnosti developera distribučných hál. Ich architektonický či urbanistický koncept zostáva spravidla kdesi v úzadí. Možno byť vôbec inovatívny a tvorivý v prípade konvenčnej formy priemyselného kvádra, striktne danej jeho účelom?

Na začiatku a konci každého projektu sú síce grafy, čísla a tabuľky, pretože sú to kľúčové dáta pre investorov a klientov, ale nie sú to jediné rozhodujúce faktory. Celkový koncept projektu, dostupnosť, dopravné napojenie, lokalita, ekonomické faktory, ale aj technický štandard, exteriérový vizuál a v neposlednom rade aj celkový finálny vzhľad sú faktormi ovplyvňujúcimi jeho kvalitu a výslednú úspešnosť. Naše budovy vnímame ako priestor na podnikanie našich klientov a miesto pre stovky zamestnancov. Požiadavky klientov smerujú preto na kvalitu prostredia, kvalitu pracovného priestoru, ako aj na kvalitu služieb parku, čo nám umožňuje využívanie nových technických a dizajnových prvkov.

Samotný fakt, že industriálne a logistické parky bývajú zasadené väčšinou do extravilánov miest a obcí, nezriedka dokonca priamo „na zelenej lúke“, vyvoláva pochybnosti o spolupráci developerov s ich samosprávami ohľadom dopravného zaťaženia, vytvárania nových pracovných príležitostí či projektov na podporu miestnej komunity. Aký je zásadný postoj P3 k tomuto problému?

Umiestnenie našich projektov riešime vždy s miestnymi samosprávami a v úzkom vzťahu s miestnymi záujmami. Nevidíme priestor na realizáciu projektov bez vytvorenia pozitívnych faktorov na ich okolie. Je pre nás veľmi dôležitý súhlas miestnej komunity. Práve jej spokojnosť zabezpečuje úspešnú budúcu realizáciu projektov, ktoré neskôr prinášajú do regiónov aj nové pracovné príležitosti a pomoc v iných oblastiach.

Foto – P3
2 – PointPark Bratislava