Obytný súbor ZIPAVA – skĺbenie tradičného s moderným

  • 31. 5. 2011

[caption id="attachment_7591" align="alignright" width="300"]

Štandardy technického riešenia bytov

Podlahu na balkónoch tvorí keramická, mrazuvzdorná a protišmyková dlažba a na terasách bytov na 5. podlaží vymývaný betón. Kročajová izolácia Nobasil dosahuje v bytoch hrúbku 30 a na chodbách 20 mm. Tepelnú izoláciu na podlahách balkónov tvorí extrudovaný polystyrén a na fasádach fasádny polystyrén. Protipožiarne vstupné dvere s bezpečnostnou triedou 2, plastové 5-komorové okná s izolačným dvojsklom a murované pivničné kobky sú samozrejmým štandardom.

Telekomunikačná sieť v objekte je určená na pripojenie telefónnych prístrojov, prípadne aj počítačov v jednotlivých bytoch. Typológia televízneho káblového rozvodu (TKR) umožňuje realizáciu akéhokoľvek systému káblovej televízie. V prípade inštalácie skupinovej satelitnej stanice je pre túto možnosť na 5. podlaží v miestnosti TKR vyčlenené miesto na toto zariadenie. Vypínače na osvetlenie terás sú v úprave na povrch do vlhka.

Bezpečnostné prvky bytovky tvorí audiovrátnik s vonkajšou (audio tablo) a vnútornou jednotkou (audiotelefón) a s elektromagnetickou zámkou na otváranie vstupných dverí. Pre každý byt je v samostatných uzatváracích skrinkách prístupných zo schodišťa osadený merač tepla. Rozvod potrubia sa vedie potrubím v podlahe bytu, k jednotlivým stúpačkám.

Všetky hygienické bezokenné priestory sa v Zipave vetrajú pomocou odsávacích ventilátorov priamo umiestnených pod stropom vetraných priestorov a napojených na spoločné potrubie s vývodom nad strechu. Štandardne býva totiž vzduchotechnika ku kuchynskému digestoru vyvedená do vzduchotechnickej šachty. V kúpeľni a kuchyni sa nachádza iba príprava na sanitné zariaďovacie prvky.

ZIPP Bratislava – Curriculum Vitae

Spoločnosť ZIPP Bratislava, spol. s r. o., je prvá stavebná spoločnosť na Slovensku, ktorá získala certifikát systému riadenia kvality (QM) podľa európskej normy EN ISO 9001:2000. Nadväzuje na vyše 40-ročnú tradíciu v stavebnej výrobe a vo vývoji prefabrikovaných nosných konštrukcií. Rok po svojom vzniku (1993) nadobudla privatizáciou časť štátneho podniku Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie.

Rozvoj tohto druhu podnikania, teda komplexnej realizácie stavebnej činnosti od zabezpečenia a manažmentu projektovej dokumentácie až po výstavbu – vrátane jej financovania, ako aj programový a systémový vznik developmentu možno vo firme datovať do obdobia rokov 2000 – 2003. V roku 2004 sa celá „zipka“, vrátane svojej developerskej skupiny, stala súčasťou stavebného koncernu Strabag SE.

O dva roky neskôr absolvovala rovnaký proces aj slovenská pobočka Mischek s vyše 40-ročnou tradíciou developera projektov bývania. Zlúčením oboch developerských aktivít v koncerne Strabag SE v roku 2008 vznikla nová spoločnosť pod obchodným názvom STRABAG – ZIPP Development, s.r.o., s cieľom dosiahnuť synergický efekt a zvýšenú kvalitu vzájomnej kooperácie pri získavaní a rozvoji nových projektov.

ZIPP Bratislava má pod svojou gesciou niekoľko úspešných projektov. V Bratislave sú to napríklad bytové domy na uliciach Račianska, Tomášikova, Ďatelinová alebo na Račianskom mýte, v Stupave obytný súbor Zipava na Okružnej, v Nitre obytný súbor Agria na Botanickej ulici a v Poprade polyfunkčný dom na Tatranskom námestí.

Zdroj a foto: Kharisma / Strabag – ZIPP Development (1,3,5,6,7,9,10) a autor (2,4,8)
1 až 8 – Variácie pohľadov na Zipavu
9,10 – Spoločná výsadba symbolického stromu sakura priamo pred obytným komplexom a slávnostné prestrihávanie pásky. (Zľava) Kmotor projektu, herec Ján Slezák, primátor mesta Stupava Pavel Slezák a konateľ investorskej spoločnosti Zipp Bratislava Pavol Andráško.