Nízkoenergetické či pasívne domy – drahšia investícia s vysokou návratnosťou

  • 6. 10. 2010

[caption id="attachment_8045" align="alignright" width="300"] Dnes sú firmy, ktoré pri výstavbe spomínaných domov používajú veľmi efektívne materiály. Vráťme sa však opäť k spoločnosti BASF. Na svoj ukážkový pasívny dom, ktorý v tomto roku predstavila v niektorých európskych krajinách, použila úplnú tepelnú izoláciu s bezšvovým vzduchotesným povrchom. Má ľahko aplikovateľnú zvukovú i tepelnú izoláciu, energeticky úsporné okná a inteligentnú klimatizáciu.

Okrem kontaktného izolačného systému na báze Neoporu a hmoty na špárovanie Styroduru C od firmy Lohr Element, Gemünden ponúka MESH dekoratívne absorbéry zvuku z peny Basotect® spoločnosti BASF, solárne kolektory od výrobcu vykurovacej techniky Viessman, Allendorf a energeticky a nákladovo efektívne profily okien Energeto® výrobcu okenných systémov Aluplast, Karlsruhe.

Program PHPP 2007 – najpoužívanejší v Európe

Nástrojom pre projektantov i architektov je celoeurópsky najpoužívanejší program PHPP 2007 – Das Passivhaus Projektierungs Paket, ktorý je už aj v slovenčine. Jednoduché ovládanie im umožňuje spoľahlivo vypočítať energetickú bilanciu a optimalizovať svoje návrhy. Výpočet energetickej bilancie budov s veľmi nízkou potrebou energie je náročná úloha, pre ktorý existujúce normy a predpisy strácajú potrebnú presnosť.

Už od roku 1991, keď boli dokončené prvé pasívne domy, sa touto otázkou zaoberá nemecký Passivhaus Institut (PHI). Skúma, či je na výpočet energetickej bilancie potrebné používať zložité dynamické simulácie. Na ich základe, po určení kritických faktorov, bol vytvorený nástroj dosahujúci spoľahlivé výsledky, ktorý je súčasne jednoducho použiteľný s prijateľnou mierou námahy pri zadávaní vstupných údajov. Od roku 1998, keď program po prvý raz predstavili odbornej verejnosti, ho neustále vylepšujú.

Základom sú moduly pre výpočet potreby tepla na vykurovanie na mesiac alebo rok, výrobu tepla a distribúcie, potrebu elektriny a primárnej energie. Postupne boli pridávané nové návrhové moduly, ako napríklad výpočet parametrov okien, tienenie, tepelná strata a letná tepelná stabilita. Výsledky podľa PHPP 2007 odborníci overili na vyše tristo projektoch, pričom boli totožné s priemernými nameranými hodnotami.

Obrázky – BASF (1–3), Eurostav 2010 (4), IEPD (5,6)
1 – Zrekonštruovaná ZŠ v Lietavskej Lúčke
2, 3 – Slnečné kolektory a energetické úpravy na školskom objekte
4 – Pasívny dom vo Francúzsku
5 – Bilancia tepelných ziskov a strát bežného a pasívneho bytového domu
6 – Bilancia tepelných ziskov a strát pasívneho rodinného domu