Nehnuteľnosť a jej hodnota z pohľadu banky

  • 28. 1. 2008

[caption id="attachment_9918" align="alignright" width="225"]„Hodnota nehnuteľností akceptovaná bankou“ je stanovená po posúdení všetkých parametrov nehnuteľností, súvisiacich kritérií a rizík , ktoré môžu výrazne ovplyvniť rýchly predaj. Riziko môže predstavovať zlý technický stav objektu, dlhá doba výstavby, stavba zle prístupná, pozemky bez IS, neusporiadané pozemky, ťažko predajné nehnuteľnosti vzhľadom k ich jednoúčelovému využitiu, nehnuteľnosti v chránených rekreačných oblastiach, nezamestnanosť v lokalite, v prípade rozostavaných stavieb podhodnotený alebo nadhodnotený rozpočet stavby, nadhodnotená predajnosť v lokalite o pod. Hodnota nehnuteľností sa teda stanovuje štandardným spôsobom, ale z pohľadu banky majú osobitné postavenie projekty bytovej výstavby.

Príklady z praxe potvrdzujú, že nehnuteľnosti ťažko predajné bankou sú stavby v lokalite s problémovými skupinami obyvateľstva, obytné stavby v tesnej blízkosti diaľnice, železnice, pozemky na ktorých sú postavené diaľkové rozvody elektriny, plynu, rekreačné stavby na odľahlých a ťažko dostupných miestach a pod.

Kvalitne stanovená hodnota nehnuteľnosti, ako jedného zo zabezpečovacích prostriedkov, dáva do budúcnosti predpoklad stabilizácie trhu s nehnuteľnosťami aj vo vzťahu k financovaniu.

Stavebné fórum.sk organizuje diskusné stretnutie na tému Odhad hodnoty nehnuteľností dňa 5.2.2008. Viacej informácií o programe a on-line registračný formulár nájdete tu.