Negatívne trendy v eurozóne sa v roku 2010 prenesú do domácností

  • 30. 11. 2009

Posledný – tretí panel 5. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie „Bolo by asi čudné, keby som tvrdil, že vo VÚB takýchto klientov nemáme. Na druhej strane je aj miera trpezlivosti ohraničená. Niektoré úverové prípady isteže defaultujú. Hľadáme však v prvom rade spôsob, ako tie projekty dokončiť, lebo v nich máme svoje peniaze,“ podčiarkol Hajdu. Pokiaľ ide o novú výstavbu, odporučil najprv vypredať to, čo sa už postavilo, a potom prípadne stavať. „Najlepším indikátorom pre nás je, či ten rezidenčný developer aspoň z času na čas predáva. Ak sa predaj zastaví, venujeme tomu pozornosť: Podcenila sa cena? Marketing? Za VÚB môžem povedať, že developeri nie sú viazaní tým, za čo smú, ale za čo nesmú predávať,“ nechal Hajdu nazrieť do úverovej kuchyne svojej banky.

Na záverečnú otázku, či lízing nehnuteľností nemôže byť alternatívou dlhodobého financovania, odpovedal Baláž kladne. Je to však podľa neho risk, pretože banky pristupujú skôr na strednodobé financovanie. „Ak banka nedá pozitívne stanovisko, kolega z lízingu to určite nepresadí,“ upozornil Baláž.

Ilustračné foto – autor