Názory na energetickú výhodnosť slnečných elektrární sa rozchádzajú

  • 14. 11. 2010

[caption id="attachment_7958" align="alignright" width="300"] Nové trendy v technológiách fotovoltických elektrární

Na výstavbu fotovoltických systémov (FVS) sa využívajú najmä panely na báze kryštalického kremíka (c-Si), či už monokryštalického (m-Si) alebo polysilikónového (p-Si). Dnes máme k dispozícii štandardné panely s plochou do dvoch metrov štvorcových. Ich účinnosť je okolo 13 percent. Potom sú to panely s vysokou účinnosťou vyrábané novou technológiou.

Jednou z nich je HIT japonskej firmy Sanyo, ďalšia technológia „all-back contacts" je od americkej spoločnosti SunPower. Články vyrobené technológiou HIT sú na báze m-Si substrátov typu n, na ktoré sa z oboch strán nanesie tenká vrstva čistého, neobohateného a-Si typu i. Účinnosť tejto technológie dosahuje až 17 percent.

Technológia All-back contacts odstraňuje hlavnú nevýhodu predného kontaktu, ktorý zatieňuje časť fotovoltického článku, a tak znižuje plochu, ktorá môže aktívne premieňať svetlo na elektrický prúd. Aj články vyrobené technológiou all-back contacts sú vyrobené na báze m-Si substrátov typu n. Účinnosť tejto technológie je takmer 19 percent. Na inštaláciu 1 KWp s technológiu all-back contacts potrebujeme zhruba o meter štvorcový menej plochy ako pri technológii HIT.

Náklady na výrobu ponesú koneční spotrebitelia

V budúcom roku klesne o 10 percent a má sa znížiť hranica inštalovaného výkonu, od ktorej preberá odchýlku prevádzkovateľ distribučnej spoločnosti. Za to bude zodpovedný výrobca s inštalovaným výkonom nad jeden megawatt, čím sa dosiahne, že sa nezvýšia náklady systému a nezaťaží sa tak významne cena elektriny. Investície sa musia zaplatiť do 12 rokov, čo bude sledovať regulačný úrad. Model zvýšených a na istú dobu garantovaných výkupných cien elektrickej energie vyrobenej z OZE pred rokmi prvýkrát úspešne vyskúšali v Nemecku, čím sa krajina dostala na prvé miesto vo svete vo výrobe elektrickej energie z fotovoltických i veterných elektrární.

Výhodou tohto mechanizmu je, že nezaťažuje štátny rozpočet a náklady na výrobu elektrickej energie prenesú na konečných spotrebiteľov. Zvýšenie cien však obvykle býva iba na úrovni 1 až 3 percent. Je to preto, že rýchle zvyšovanie objemu výroby elektrickej energie z OZE a stimulovaný technický pokrok umožňujú každoročné razantné znižovanie výkupných cien.

Foto – archív autora
1) Mapa globálneho horizontálneho žiarenia na Slovensku (Generm, Bratislava)
2) Fotovoltické panely (Solar Time, Bratislava)
3) Úprava fotovoltických panelov (Solar Time, Bratislava)