Mladé Čunovo: Developer sa vzdáva časti susedských záhrad

  • 12. 5. 2011

[caption id="attachment_7627" align="alignright" width="300"] Všetky inžinierske siete a komunikácie v obytnej zóne Mladé Čunovo sú už právoplatne skolaudované. Svoje predstavy o jej budúcej podobe, vrátane typu občianskej vybavenosti, môžu budúci obyvatelia tlmočiť prostredníctvom dotazníka na stránke www.mladecunovo.sk. Z výsledkov prieskumu podľa Zaťkovej predbežne vyplýva, že budúci obyvatelia by tu uvítali najmä supermarket a materskú škôlku.

Developerom projektu je podľa informácie Kataríny Dudákovej z PR agentúry Key Communications spoločnosť Mladé Čunovo, s.r.o. a investorom firma Bratislava Greenfields, ktorú na Slovensku zastupuje Reform Capital Slovakia a developerská spoločnosť REALIZ. Stoja za ňou zahraniční investori, medzi nimi Apollo Management, Credit Suisse, Cyrus Capital, ESO Capital, Monarch či Pentagon. Bratislava Greenfields má vo svojom portfóliu okrem Mladého Čunova ďalšie tri projekty – Centrop City, Bratislava Airport Cargo a projekt Ružinovská.

Zo slov, ktoré odzneli, vyplynulo, že z pohľadu konceptu sa nič nemení, akurát že vznikli dva typy susedských záhrad, z ktorých jedna časť sa v podobe parkovej zelene stáva verejne prístupnou, čiže bude patriť všetkým. Hlavná myšlienka vytvoriť v novej obytnej štvrti lepšie miesto pre život, kde verejný priestor slúži na vzájomnú interakciu obyvateľov, zostáva teda oproti pôvodnému zámeru nezmenená. „Našou snahou je integrovať nových obyvateľov s pôvodnými obyvateľmi Čunova a naplniť pôvodný zámer – vytvárať dobré susedské vzťahy medzi všetkými členmi komunity,“ uviedla projektová manažérka projektu Ľubica Husárová.

Vizualizácie – Mladé Čunovo