Mikuláš Cár (NBS): Ceny realít na bývanie sú odrazom výkonnosti ekonomiky

  • 23. 6. 2010

[caption id="attachment_8226" align="alignright" width="217"] Pravdou je, že aj jednotlivé ekonomické sektory sú relatívne diferencované. Isté oživenie vo výkonnosti slovenskej ekonomiky neznamená rovnaký dopad na jednotlivé sektory. Ak sa automobilový priemysel, na ktorom naša ekonomika stojí predovšetkým, opäť začína oživovať, vyhliadky v stavebnom priemysle ešte stále nie sú až také optimistické. Kým v priemyselnej výrobe už existujú náznaky opätovného naštartovania rastu, v stavebníctve ešte stále zaznamenávame medziročné poklesy vo vývoji stavebnej produkcie. Stagnácia v stavebníctve sa dotkla cien tak stavebných prác, ako aj stavebných materiálov. (Dokumentuje to aj graf 3 s medziročnými zmenami týchto položiek, ktoré boli v roku 2009 na úrovni roka 2005.) Prvé náznaky oživenia síce existujú, no na realitnom trhu sa to prejaví až s istým časovým posunom. A to aj preto, lebo sektor stavebníctva je – v ekonomickom oživovaní ako takom – časovo oneskorený.

Čo teda odkázať ľuďom, ktorí napríklad zdedili byt, nepotrebujú ho na vlastnú potrebu a premýšľajú nad otázkami: Predať – nepredať – prenajať – počkať? Možno u nás ešte očakávať nárast cien bytov?

Situácia na našom realitnom trhu je v tomto roku trochu komplikovaná. Možný ďalší vývoj u nás nebude mať jednoznačný charakter. Nemožno ho chápať tak, že sme už dosiahli akési „dno“, odrazili sme sa od neho a teraz to už pôjde hore. Očakávam, že vývoj bude ešte nejaký čas oscilovať. Analýzy NBS v oblasti trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku závisia od kvality údajov, na základe ktorých ho vyhodnocujeme. Naša databáza a výpočty vychádzajú najmä z ponukových cien existujúcich bytov. Akousi „neznámou“ je pre nás stále vývoj na trhu s novými bytmi, o ktorom majú podstatne lepší prehľad komerčné banky, realitné kancelárie či developeri.

Toto môže spôsobovať, že časové rady, ktoré máme k dispozícii a nami naznačované tendencie relatívneho oživenia môžu byť ovplyvnené práve vývojom cien nových bytov. Existujú náznaky aj zo strany rôznych developerov, že sú nastavené privysoko, a očakávania, že ich ceny ešte poklesnú. V neposlednom rade sa od výšky cien nehnuteľností odráža i výška cien prenájmov. Teda čím vyššie sú ceny nehnuteľností, tým viac narastá záujem o ich prenájom ovplyvnený „potrebou bývať“.

Foto a grafy – NBS
Graf 1 – Medziročné zmeny HDP a cien nehnuteľností na bývanie
Graf 2 – Vývoj cien nehnuteľností na bývanie v 1. štvrťroku 2010 podľa regiónov
Graf 3 – Medziročné zmeny cien stavebných prác a materiálov