Lídri stavebných firiem: realisti či „zle informovaní pesimisti“?

  • 15. 3. 2012

[caption id="attachment_7233" align="alignright" width="300"] Pokiaľ ide o samotný výber dodávateľov, skúsenosti veľkých a malých spoločností sa rozchádzajú. Tie veľké považujú za najefektívnejší spôsob výberové konanie, kým malé a stredné firmy sa viac spoliehajú na svoje vlastné dlhodobé kontakty. Cena a skúsenosti dodávateľa – toto sú podľa výskumu ťažiskové kritériá výberu. „Kľúčové sú predovšetkým skúsenosti s predmetom dodávky, referencie z predchádzajúcej spolupráce, cena, termín realizácie, ponuka alternatívnych riešení či akceptácia zmluvných a platobných podmienok,“ identifikuje ďalšie ukazovatele napríklad obchodný riaditeľ Metrostavu SK Miroslav Lapunik.

Výskum CEEC Research a KPMG Slovensko, ktorý používa metódu dvojrozmernej segmentácie vzorky (veľkosť zúčastnených spoločností + ich stavebné zameranie), zároveň preukázal, že najmenej dôležitým kritériom pre výber dodávateľskej firmy je jej veľkosť. Pri vyjednávaní podmienok majú však viacej úspechov veľké stavebné spoločnosti: ceny ich dodávateľov klesli o štvrtinu.

Ilustračné foto – autor
Grafy – CEEC Research
1 – Očakávaný vývoj stavebníctva (pre daný rok)
2 – Očakávaný vývoj tržieb (pre daný rok)
3 – Vývoj vyťaženosti kapacít (v %)
4 – Kľúčové metódy výberu dodávateľov stavebných spoločností
5 – Kľúčové kritériá pri výbere dodávateľov stavebných spoločností