Lexxus: Predaj bytov v novostavbách sa vlani konečne rozbehol

  • 9. 2. 2012

[caption id="attachment_7302" align="alignright" width="300"] Čo sa týka prognózovania ďalšieho vývoja trhu s nehnuteľnosťami, Lexxus neskrýva svoju opatrnosť a predbežne sa prikláňa k optimistickému scenáru, v ktorom počíta s nulovým alebo veľmi nízkym rastom hospodárstva a so znížením dopytu a cien v jednocifernom percentuálnom vyjadrení. „V neistých časoch ohľadom eura stúpol záujem o zabezpečenie úspor kúpou nehnuteľnosti. Tento trend evidujú naši makléri od novembra roku 2011. Až do stabilizácie situácie v európskej menovej únii možno rátať s nárastom klientely s takouto investičnou stratégiou,“ uzatvára najnovšia analýza spoločnosti Lexxus.

Tak trochu nezodpovedanou otázkou zostáva, či uvedený trend neznamená návrat k predkrízovým špekulatívnym nákupom zo strany tzv. hotovostných (presnejšie povedané solventných) klientov, ktorí nie sú odkázaní na čerpanie úverov na bývanie. Nehľadiac na pravdepodobnú odpoveď, podľa zistenia NBS stúpol ich vlaňajší objem oproti roku 2010 o vyše 13,5 %, takže koncom roka 2011 evidovala centrálna banka poskytnuté úvery na bývanie (hypotéky, stavebné sporenie, iné úvery na nehnuteľnosti) vo výške 12,015 miliardy eur. Nech je už dopyt motivovaný čímkoľvek, isté je, že priamoúmerne ovplyvňuje nárast predaja, ktorý sa koncom minulého roka definitívne odpútal z mŕtveho bodu.

Spoločnosť Lexxus, a.s. pôsobí na domácom rezidenčnom trhu od roku 2005 a svoje služby poskytuje individuálnym kupujúcim, inštitucionálnym i súkromným investorom, developerom a realitným fondom. Je predajcom rezidenčných projektov Jelenia (Macho), Forest Park (Cresco Invest Group), Tri Veže (Tricorp development), Slnečnice (Cresco Group), Jantár Jarovce (Realkapital Partners), Skybox (Realcorp Development), Vinohradis (GTC), Perla Ružinova (M-Invest Slovakia), River Park (J&T Real Estate) a ďalších.

Ilustračné foto – autor
Zdroj a grafy – Lexxus
Graf 1: Spektrum predaných bytov v Q4 2011
Graf 2: Segmentácia voľných bytov v novostavbách k 31.12.2011 podľa kategórií
Graf 3: Percentuálne rozdelenie záujmu o byty na sekundárnom trhu podľa kategórií, zohľadňujúce podiel záujmu o predaj a prenájom. Súčet všetkých stĺpcov je 100 %.